Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Tredje akt
Scene 1
Høvdingene for armeen, Chilian
Ulysses
*Ihr Herren! Efter den sidste *viktorie og Hectors død kan vi straks angribe Asiens dronning, jeg mener den stolte stad Troja, hvis tredobbelt tårnede og med teglsten tækkede mure ikke skal længe modstå vor magt. Men førend vi skrider til belejring, synes mig det er bedst at rådføre os med en troldmand der *efter gamle i slige tilfælde brugelige måder kan ved *sine kunsters |H1vsorthed udkalde af *Plutarchi mørke bolig en eller anden *gejst som kan sige os belejringens udgang. Hør, Chilian, lad den i *naturlige videnskaber *hartad guddommelige *Tiresius komme hid.
Chilian
Jeg ved ikke, herre, om sådan slags ambassade kan stå mig an. Dog vil jeg gerne gå, thi jeg har selv lyst at vide hvordan denne krig vil falde ud.
(Går ud)
Ulysses
Den store Tiresius, Ihr Herren, er vel blind, men ser dog de ting som er skjulte for os. *Hans blindhed rejser sig deraf at såsom han engang blev udvalgt til dommer mellem *lægekunstens og musikkens gud Apollonius og gudernes *overførster Pan for at dømme hvo der spillede *kunstigst på det ædle og fast guddommelige instrument *cithara, han da uforsigtigt i sin ungdom tildømte Pan sejren, hvorudover den himmelske *doctor medicinæ Apollonius straffede ham med blindhed. Men da han *besværede sig derover hos *Jupitrem, rørte sig gudernes monarks indvolde af medynk over Tiresium, at han begavede ham med magt at *udfordre gejsterne *von des Höllischen Gottes Plutarchi Wohnungen, af hvilke han kan få at vide *tilkommende ting. Men der ser jeg han kommer.
Scene 2
Tiresius, Chilian, de andre
Ulysses
Hør, du vise Tiresius, som guderne har begavet med *tilkommende tings videnskab! Vi græske og mesopotamiske uovervindelige helte har kaldt dig hid for at få at vide hvor længe vi skal ligge for den tredobbelt murede *stædernes dronning Troja førend vi overvinder den. Vi ved at ingenting er skjult for dig. Du overgår *Nestorius selv i alder og forstand så vidt som *glashimmelen overgår jorden. Sig os derfor *ubesværet noget om denne krigs udgang, og fortryd ikke på at vi har udkaldt dig af din bolig og forstyrret din ro.
|H2r
Tiresius
I ædle græske og mesopotamiske helte, hvis store manddomsgerninger har opfyldt alle verdens hjørner! I er alle nogle narre og *løber med limstangen. *Gå smukt hjem igen, og tag vare på jeres egne hustruer, og lad mig være i ro.
(Går bort)
Ulysses
Holdt, du gamle halsstarrige mand! Vi slipper dig ikke førend du fyldestgør vor begæring.
Tiresius
Jeg er udmattet af alder, min tid er omme og min spådomsgejst for længe siden forgået.
Ulysses
Hør, min tro tjener Chilian! Lad denne halsstarrige gamle mand slutte i gyldne lænker og kaste i fængsel.
Chilian (sagte)
Hvor skal jeg få de gyldne lænker? Om generalen selv ville hænge sig, så er her *intet uden reb dertil. Men jeg kan tage et gammelt reb; det kan nok passere for guldkæde lige så vel som riskost for oliegren.
Tiresius
I ædle riddere, *spar mit liv! Jeg har ikke vægret mig for at sige krigens udgang af ondskab eller halsstarrighed, men min spådom fører noget bedrøveligt med sig som vil forskrække den hele krigshær.
Ulysses
Sig kun frit ud, og dølg intet for os.
Tiresius
Eftersom I byder mig at sige alting rent ud, så vil jeg også intet dølge. *Troja kan ikke overvindes og I med sejr ikke komme tilbage medmindre Ulyssis tro tjener, den kloge og mandhaftige Chilian, bli’r opofret og dør for den hele krigshær.
(Går bort)
Ulysses
Ej, ikke andet? Det gør min tro tjener, Chilian, gerne.
Chilian (sagte)
Få den en ulykke der gør.
Ulysses
Han vil byde sig selv dertil, om jeg ellers kender ham ret.
|H2v
Chilian (sagte)
Du må kende djævelen. Jeg måtte jo være gal om jeg gjorde det.
Ulysses
Han vil gøre det med glæde.
Chilian (sagte)
Hvilken forbandet snak. Jeg så hellere at den hele krigshær blev hængt,førend jeg skulle miste min mindste finger.
Ulysses
Hør, Chilian, jeg forkynder dig et glædeligt budskab! Du er af guderne udvalgt til et instrument hvorved sejr alene os skal forhverves. Oraklet siger at du skal opofres, og ved din død krigshæren reddes.
Chilian
Min herre, oraklet må ikke være rigtigt i hovedet! Ellers kunne det ikke forlange sådant.
Ulysses
Kan vel noget budskab være *angenemere for en ædel sjæl der elsker sit fædreneland, end at dø for dets frelse?
Chilian
Det er jo et skønt budskab: Glæd dig, thi du skal hænges!
Ulysses
Her hjælper ingen snak, Chilian! Hvis du ikke frivilligt bekvemmer dig dertil, skal du tvinges med magt.
Chilian
Ak, I gode herrer, hast ikke med at udgyde *kristent blod. Det kan umuligt være oraklets mening. Denne Tiresius er jo så gammel at han går i barndom. Han undskyldte sig jo først selv at han for alder ikke kunne spå, men vi har selv truet ham med at spå, og han, for at komme på fri fod igen, har pladret noget ud, hvad som først kom ham i munden. Her er ellers en anden bekendt profet ved navn *Nabocodonosor, som har spået lykkeligt i mange år og er langt højere agtet end Tiresius. Lad os først høre hans mening. Han vil gøre sig en ære af at sige os frivilligt vor skæbne; thi når man tvinger profeter, spår de aldrig godt. Thi at spå og gøre vers må være utvunget.
Mithridates
Chilian har deri ikke stor uret.
|H3r
Ulysses
Lad da den profet straks komme hid.
Chilian (sagte)
Nu skal jeg min tro narre dem bravt. Jeg skal selv agere profet og spå tvært imod den anden.
Mithridates
Jeg har hørt meget tale om den profet Nabocodonosor. Hans spådomsånd skal overgå alle andres. Hvis vi kan formå ham dertil, da er *ingen tvivl på at han jo siger os krigens udfald.
Ulysses
Men ifald hans spådom er imod den forriges, hvem skal vi da tro?
Mithridates
Det er rimeligst at tro den som spår utvungent; thi i *Tiresii tale, kunne man se, var *ikke uden ondskab eftersom trusler opirrede ham at gøre os ondt. End om han havde sagt at det var gudernes vilje at opofre generalen selv, skulle vi derfor have gjort det? Jeg kan tro at dersom den anden profet siger det samme, må vi efterleve det. Men vi må føre os anderledes op mod ham, give ham gode ord og gøre ham løfter ifald udgangen svarer til hans tale.
Ulysses
Men hvad synes Eders Højhed vi skal gøre med den anden ifald vi fornemmer han har bedraget os?
Mithridates
Vi skal traktere det med foragt; thi det tjener ikke at man har meget med profeter og poeter at bestille. Omkommer man en profet, så gør man ham til en martyr, og straffer man en poet, så rejser man ofte æresstøtter op for ham. Men der ser jeg en mand komme i en sælsom dragt. Det er uden tvivl den store profet.
Scene 3
Chilian (med et langt skæg og en bred hat, som står ham ned i øjnene), personerne af den forrige scene
Chilian (*førende et fremmed mål)
I tapre helte, I er bekymrede om at vide krigens |H3vudgang. Thi i nat åbenbarede en sig for mig i søvne der sagde: “Gør dig rede og gak til den græske lejr, sig anførerne alt hvad dig bli’r lagt i munden, gendriv Tiresii falske tale, og hindr det mord som han har rådet dem til at begå mod den i militære og civile sager uforlignelige mand Chilian.”
Ulysses
Så har da Tiresius ført falsk tale for os?
Chilian
Javist. Men I har selv været årsag deri idet I har villet lægge hånd på en profet og nødet ham til at forkynde de ting som alene havde blevet årsag til jeres ulykke; thi just i samme Chilians *konservation består den hele krigshærs velfærd.
Ulysses
Ak, sig os da *ubesværet, o vise mand, hvad vi skal gøre, og hvad udgang krigen skal have.
Chilian
Gudernes vilje er at I skal ikke sætte den store Chilian i nogen fare; thi hvis han kommer noget til, vil dette tog have en ulyksalig ende. Dette vidste Tiresius forud og derfor af hævngerrighed *rådede til at ofre ham op. I skal derfor skåne ham i belejringen og ikke føre ham i noget slag, men betjene jer alene af ham som en god rådgiver. Krigen skal ellers vare længe, men I skal omsider forstyrre Troja og med triumf komme til eders fædreneland igen. Dette er alt hvad jeg har befaling at sige eder, I ædle riddere! Nu må jeg begive mig til min bolig igen.
Ulysses
Ak, vise mand, fortørnes ikke over at vi spørger om noget: Sig os hvoraf vi skal vide at din tale er rettere end Tiresii?
Chilian
I vantro mennesker, hvordan skulle jeg vide hvad som eder tilforn er hændt med *Tiresio medmindre jeg havde åbenbaringer? Hvordan kunne jeg sige sådant med alle omstændigheder?
Ulysses
Vi tænkte måske vores sendebud havde underrettet dig derom.
|H4r
Chilian
Jeg svær’ ved spådommens gud, *Apollonius, at jeg i dag ikke har talt med noget menneske førend jeg kom hid.
Ulysses
Sig mig da ubesværet hvo jeg er?
Chilian
Du er den store Ulysses von Ithacia. Din *gemal er *Penelope; din eneste søn, som er *3 år gammel, hedder Telemachius, din datter Rosmarina. Her står Mithridates, kongen af Mundien, og her Holophernes, greven af Bethulien.
Ulysses
Ak, nu ser vi at intet er skjult for dig, o vise mand!
Chilian
Vær da ikke så vantro mere.
(Går ud)
Mithridates
Denne kunne man høre var en ret profet.
Ulysses
Ja, han ved også forbigangne ting.
Mithridates
Hans råd må vi derfor efterfølge.
Ulysses
Vi vil straks slagte *okser og får og anrette ham et offer.
Mithridates
Vi må tøve først til Chilian kommer tilbage, såsom intet herefter må foretages uden hans råd. Men der ser jeg han kommer og ser meget bedrøvet ud.
Scene 4
Chilian (i sin forrige dragt), de andre
Chilian
Ak, jeg elendige menneske! Jeg kan ikke finde den profet som jeg leder efter, og som kunne redde mig. Dog når jeg ret betænker mig, har jeg ingen årsag at græde, men må hellere glæde mig over at ved min død armeen kan frelses og sejr forhverves. Ak, I ædle riddere, jeg har siden eftertænkt hvilken ære det er for mig at opofres på sådan måde. Jeg vil derfor med glæde dø, men begærer kun at der må oprejses en æres|H4vstøtte for mig med sådant *peritaphium: “Herunder hviler den store Chilian.” I hitter nok selv på resten.
Ulysses
Nej, det være langtfra, min tro tjener! Din person er alt for kostbar til at opofres, thi i dit liv består den hele krigshærs frelse.
Chilian
Nej, I gode herrer! Jeg vil ikke leve eftersom *smaraculum en gang har afsagt dommen.
Ulysses
Vi har fået anden oplysning siden. Du skal leve og forvares som en øjesten, som det kostbareste klenodie og *pallatium.
Chilian
Jeg hører nok at misundelse regerer hos jer. Dersom I ikke vil opofre mig, skal jeg opofre mig selv.
(Trækker sin kniv ud. De tre anførere falder på knæ og beder høre først hvad som er sket)
Chilian
Stat kun op igen, og lad mig høre.
Ulysses
Den store profet Nabocodonosor er i din fraværelse af sig selv kommet til os og har underrettet os om Tiresii falske spådom, at såsom han vidste at i din konservation krigshærens velfærd bestod, han da af hævngerrighed rådede os til at opofre dig. Derfor skal du være forskånet for at være med i nogen fare.
Chilian
Ej, vil man gøre mig til en kujon? Nej, det skal aldrig ske! Jeg er alt for mandig og *storhjertet til at jeg skulle vægre mig for noget slag. Jeg vil være med hvor faren er størst.
Ulysses
Nej, Chilian, det tillader vi aldrig.
Chilian
Skulle jeg sidde stille medens de andre vover deres liv? Nej, jeg vil hellere dø end bekvemme mig dertil.
Ulysses
Ak, Chilian, styr dit *martialske mod!
|H5r
Chilian
Det er mig umuligt. Jeg har alt for meget fyr og flamme dertil. Min hovedpassion er at *gå en mandig fjende under øjne.
Anførerne (på knæ igen)
Ak, Chilian, moderer din hovedpassion! Al vor velfærd består i din frelse.
Chilian
*Stat kun op igen. Jeg vil da stræbe at tvinge min hidsighed så meget som muligt er.
Ulysses
Når byen bli’r indtaget, skal du have frihed at tage det kostbareste af al byttet forud. Din *forretning i belejringen skal være at hindre fjenden tilførsel, hvorfor du skal blive stående ved denne post medens vi angribe staden. Bliv da her med de ryttere som vi *beskikker dig. Nu går vi hen at gøre en begyndelse til belejringen.
(De går bort)
Scene 5
Chilian (alene)
Jeg mærker at jeg kan narre disse karle lige så meget som jeg vil. Havde jeg ikke hittet på den *invention at agere profet, havde de virkelig ofret mig op. Hvis jeg kan *fiksere dem i andre mulige tilfælde, skal det være mig en fornøjelse, thi *de løber alle med limstangen. *Giv nu agt på om jeg ikke står vel på min post med mit *regiment ryttere. Er det ikke et skønt regiment? Alle stærke og håndfaste karle, skønne heste, herlig mundering. Jeg tror aldrig sådant regiment ryttere nogen tid er blevet set.
*Hør, karle, se vel til at intet kommer ind i staden! Hvis den allermindste flæskeskinke bli’r *indpraktiseret, skal jeg lade det hele regiment hænge. Hører I vel? De fæhunde kan ikke svare. Tro mig at gerningen skal svare til ordene. *Wer da?
*(Løber om theatro)
Hvor vil du hen? Du vil nok til Troja, hvad? Har du pas? Du kommer ingensteds uden pas. *Vil du tilbage, siger jeg: *zurück, eller du får en ulykke. Så pak dig |H5vbort. Her kommer ingen ind i byen uden pas, ikke en grå kat. Men der ser jeg en anden gammel *skælm komme. Ham må jeg *eksaminere. *Hillemænd, det er min herre, Ulysses. Men hvor pokker har han så hastigt fået dette lange skæg?
Scene 6
Ulysses, Chilian
Ulysses
Nu er det på det *tiende år vi har ligget *for Troja og imidlertid mistet så mange store høvdinge tilligemed general Holophernes selv, som for 3 år siden så ulykkeligt omkom i det store *udfald.
Chilian (sagte)
Mærker I vel, mossiørs? Er det ikke noget forbandet *tøj? Jeg har stået her i 10 år. Jeg vil ikke disputere om det er 10 år eller ej, men det ved jeg at jeg ikke har fået hverken vådt eller tørt i de 10 år, og det kommer for mig som jeg kunne faste 10 år endnu.
Ulysses
Ak, min tro tjener Chilian, jeg glæder mig ved at se dig stå med sådan bestandighed på den samme post hvor jeg beordrede dig for 10 år siden.
Chilian
Jeg har min tro ikke rørt mig af stedet siden. Men hvad har de andre bestilt midlertid? Mig synes man kunne have lagt hele verden øde i så lang tid med sådan stor magt.
Ulysses
Nu har vi sat os for at gøre en generalstorm og enten alle at omkomme eller erobre staden. Bliv du her imidlertid og se vel til at der ingen tilførsel sker.
Scene 7
Chilian (alene)
Alt dette tøj kommer mig for ligesom det var en *tysk komedie; thi om jeg stod på mit hoved, så kan jeg ikke begribe hvor de 10 år kunne løbe så hastigt. (Til *spectatores) Men hør, I godtfolk, hvis nogen af jer understår sig |H6rat føre så meget som en kringle til staden, skal I have med mig at bestille. Men hør hvilken *alarm! Byen *er over! Jeg hører somme råbe *“viktorie” og andre *“kvarter”. Vi vil imidlertid blive stående her for at hindre tilførsel. Hej, jeg ser *alt vore faner plantet på muren. Gid nu fanden stå her længere, vi må også have noget af byttet.
 
 
 
xxx
xxx