Ressurser og sekundærlitteratur

Essays

 Kort Holbergbiografi
 Om Holbergs komedier
 Holberg og rangvæsenet

Faksimiler

 Mindre Poetiske Skrifter (1746)
 Sendebrev angående Dronning Christina (overs. fra fransk, 1752)
 Danmarks Riges Historie Tome 1 (med Holbergs egenhendige rettelser)
 Teaterplakater fra Lille Grønnegade (Det Kgl. Bibliotek)

Andre hjelpemidler

 Myntvesen og kjøpekraft
  Jacob Bidermann, Utopia (1640) i oversettelse og sammendrag ved Mogens Leisner-Jensen, Gunnar Sivertsen og Karen Skovgaard-Petersen. Fra: Gunnar Sivertsen, Kilden til Jeppe paa Bierget, Aarhus Universitetsforlag 2010.