Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Anden akt
Scene 1
(Troja præsenteres)
Chilian (alene)
Ej, ej, hvor tiden dog hastigt går! Nu er vi *alt kommet til Troja, som ligger *400 mil fra vort fædreneland. Hvis jeg ikke så byen for mine øjne, skulle jeg tænke at det gik her til som i en *tysk komedie, hvor man kan undertiden i et skræv skræve tusinde mil og på en aften blive 40 år ældre end man var. Men sagen er dog rigtig, thi her ligger Troja hvor jeg peger med min finger.
(Tager et lys og går derhen)
Her står jo skrevet med *frakturbogstaver: *“Dette skal være Troja”. Men der ser jeg en trojansk *bonde komme. Jeg må spørge ham noget om stadens tilstand.
Scene 2
Chilian, en trojaner
Chilian
Goddag, kammerat! Hvor har I hjemme?
Trojaneren
Jeg har hjemme i Troja.
Chilian
Der skal vist være en fremmed jomfru der ved navn Helene. Kender I ikke hende?
Trojaneren
Jo, jeg kender hende nok, den gode jomfru. Hun er nylig kommet op af barselsseng med tvillinger.
Chilian
Så er hun da i mine tanker ikke jomfru længere.
Trojaneren
Jo, de regnes dog hos os for jomfruer endskønt de har fået 16 børn, indtil de bliver gift.
Chilian
Hos os ligeså *endelig.
|G3v
Trojaneren
Hvor har I hjemme, landsmand, eftersom I spørger så?
Chilian
Jeg er en fremmed købmand. Men hvordan slags folk er de trojanere?
Trojaneren
De er lidt fattige og *hoffærdige, thi så snart en bli’r begavet med 2 mark, er man vis på at han *ikke går til fods den dag.
Chilian
Ligeså hos os.
Trojaneren
Den største dyd hos os er at fortære mere end man kan fortjene.
Chilian
Ligeså hos os. Men hvordan bli’r da udgangen derpå?
Trojaneren
Udgangen bli’r så at de omsider må *gøre al boskab til penge, hvilke de sætter på rente, tagende prioritet enten på et rådhus eller anden *publik bygning, hvor de bliver næret deres livstid.
Chilian
Ligesådan er det hos os. Men er dommere noget retfærdige hos jer?
Trojaneren
*Forbandet, thi de ta’r aldrig mod foræringer, men for at have en fri samvittighed lader deres fruer tage dem.
Chilian
Ligeså går det til hos os. Men *går *åger noget i svang hos jer?
Trojaneren
Nej, det er skikkeligt nok. Man ta’r aldrig *åbenbart mere end *5 procent for ikke at give forargelse, men under hånden, *på det loven ikke skal brydes, lader sig af *debitorerne betale 20 procent forud.
Chilian
Ligeså går det til hos os. Men jeres koner, holder de vel hus?
Trojaneren
De holder nok hus, men det er ulykken at huset kan ikke holde dem. Dog må man gøre dem den ret at de ikke går ud førend klokken 10 om morgenen.
|G4r
Chilian
Ligeledes på en prik som hos os. Er *gaderne ellers noget rene hos jer?
Trojaneren
Ja, i juli måned er de upåklagelige, men resten af året kan man næppe gå ud uden fare for at drukne i skarn. Dog, det er kun 11 måneder i året; de går snart. Kunne man gøre sådanne anstalter at det aldrig skulle regne, da ville jeg *trodse nogen by at være så ren som vores.
Chilian
Ligeså er det hos os. Men går da fruentimmere så meget ud hver dag hos jer?
Trojaneren
Nej, det er onde mennesker som siger dem sådant på. De går ikke, men de *ager alle *indtil håndværksfolk, så at kvindfolk hos os ganske kunne undvære fødderne.
Chilian
Ligeså hos os. Men arbejder de noget flittigt?
Trojaneren
Nej, ikke synderligt.
Chilian
Så kunne de også undvære hænder?
Trojaneren
Nej tak, hvad skulle de da spille kort med? Hvad skulle unge karle have at kysse på?
Chilian
Ret nok. Det er ligeså hos os. Men *gør lærde folk mange bøger hos jer?
Trojaneren
Nej, *ikke uden børn.
Chilian
Ligeså hos os. Gøres der *brav nyttige projekter hos jer?
Trojaneren
Jeg har endnu ikke set et projekt som jo har været meget nyttigt, *forstå for projektmageren selv.
Chilian
Ligeså hos os. Men er tjenestefolk noget *hurtige hos jer?
Trojaneren
*Forbandet! En tjenestepige hos os er så hurtig og |G4v*levende at hun kan ikke blive en måned hos et herskab, men forandrer tjeneste 12 gange om året.
Chilian
Ligeså hos os. Men er folk noget gudfrygtige hos jer?
Trojaneren
Meget gudfrygtige.
Chilian
Gør de *óg gode gerninger?
Trojaneren
Nej, de gør kun bønner.
Chilian
Ligeså hos os. Hvad er ellers folks største tidsfordriv hos jer? Hører I *komedier eller opera?
Trojaneren
Javist.
Chilian
Hvorledes er jeres operaer?
Trojaneren
*Pudserlige nok, thi når en herre for eksempel vil bede sin tjener trække sine støvler på, siger han det i *tremulanter og sang, såsom:
(Synger)
Hør, Claus, træk mig mine støvle-e-er på.
Chilian
Det er ligeså hos os.
Trojaneren
*Adieu, min herre, jeg må gå. *Jeg er hans skyldigste tjener af mit hjerte.
Chilian
Han mener vel ikke meget dermed?
Trojaneren
Nej vist, det er sandt nok. Det er kun så en talemåde blandt os.
Chilian
Ligeledes er det óg hos os. *Adjøs.
Det er synd at vi skulle føre krig med det folk som ligner os så meget i alting, og det for en jomfrus skyld som har fået tvillinger. Men vi har gjort alt for mange *krigsberedelser *for at stå fra vort forsæt. Nu har jeg udspioneret byens tilstand, tror derfor at den ikke skal kunne holde ud otte dages belejring. Kundskab om fjendens tilstand er den *fornemste post for en krigshær. Når nu |G5rbyen bli’r indtaget, *får dog enten Ulysses eller Holophernes navn derfor, som *gemenlig sker, og mit navn bli’r måske ikke meldt om i *aviserne engang. Ej, det er dog *lapperi at være *subaltern. Men der ser jeg krigshæren komme.
Scene 3
(Krigshæren kommer ind og sættes i orden)
*Holophernes (holder sådan tale:)
I stolte riddere og stridsmænd! Vi er hidkommet ikke for at vinde lande eller at berige os, men for at hævne et jomfrumord, så at aldrig nogen krig *mere honnetement *geführet ist. *Spejl eder kun i mit eksempel, fægt *mandeligt og hold god krigsdisciplin. Det fornemste I har i agt at tage, er eders tempo, som består i *ein, zwei, drei, og at I *slår lige med hænderne på *patrontasken; thi når det ikke tages i agt, vil jeg ikke give *4 skilling for resten.
Ulysses
*Hør, I gode herrer! Førend vi begynder belejringen, er det bedst at skikke Chilian til kong *Priapus med en *oliegren i hånden at tilbyde ham fred om han vil overlevere den skønne Helene.
(De samtykker det allesammen)
Chilian
I gode herrer, jeg ville gerne ønske at en anden måtte være ambassadør; thi det kan hænde sig at kong Priapus, såsom han er en *hastig mand, kunne slå hovedet af mig. Så *stod jeg der i en måde uden hoved.
Ulysses
Det har ingen fare, Chilian. Hvis han la’r hugge hovedet af dig, skal vi gøre det samme ved tyve af de fornemste trojanere som først falder i vore hænder.
Chilian
Det er godt nok, herre, *men måske ingen af alle de tyve hoveder skulle kunne passe sig til min krop.
Ulysses
Ej, *gak du kun hen. Han *bryder ikke folkeretten.
|G5v
Chilian
Ja ja, så vil jeg da gå.
Ulysses
Vi vil da *retirere med *armeen så længe.
Scene 4
Chilian (alene)
Hvor skal jeg nu i en hast få en oliegren? Se, her finder jeg en til al lykke.
(Tager en riskost som ligger *theatrum, og lægger den på sin arm. Til *spectatores:)
Nej, *min tro er det ingen riskost, *mossiørs! Jeg ved I er jo ikke blinde. Se! Der kan I nu se at det er en oliegren. I måtte vel have *lidt korn mere respekt for en ambassadør end at bele ham. *Gid fanden være jeres nar, *ser I vel det! Nu går jeg til Troja.
(Banker på)
Scene 5
Helene, Chilian
Helene
Hvo er så dristig at han tør banke således i krigstider på *Trojæ porte? Hvem vil I tale med? Jeg er Helene.
Chilian
Se her, min hjerte jomfru! Skal hun selv have umage at lukke op? Jomfruen kender vel ikke mig igen?
Helene
Mig synes jeg har set ham *tilforn.
Chilian
Jeg er ambassadør *von Chilian.
Helene
Ej, nu erindrer jeg mig. Du *er den stolte ridder Ulyssis tro tjener.
Chilian
Nej, ellers tak, ikke nu længere. Nu er jeg *ambassadeur extraordinaire over den hele armé og *dependerer af ingen uden af general Holophernes, som er 7 alen og en kvart lang. Hele krigshæren *står i gevær for mig når jeg passerer, thi I må vide, jomfru, at ekstraordinære ambassadører vokser ikke på træer.
|G6r
Helene
Jeg tror heller ikke at man kunne få en ambassadør mere ekstraordinær end du er. *Men hvad er ellers dit ærinde?
Chilian
Jeg har en tjenstlig hilsen fra general Holophernes, som er 7 alen og en kvart lang, med begæring at kong Priapus vil overlevere jomfruen eller *lave sig til at modtage en belejring.
Helene
*Det kan du forlade dig til at jeg bli’r aldrig overleveret så længe der er en mand tilbage i Troja. Det har kong Priapus svoret på.
Chilian
Ja, I *godtfolk, så må I lave jer til at lide hvad som påfølger. Jeg må straks hjem at tage støvler på, thi i morgen håber jeg at gå i trojansk blod indtil knæene.
Helene
Ak, ulyksalig var den time jeg blev født, at jeg ved min skønhed skulle give årsag til så stor blodsudgydelse. Det havde været mig langt bedre at være født *vanskabt, så havde jeg kunnet leve fornøjet og i ro. Nu derimod er jeg forhadt og misundt af alle fruentimmere, ja af gudinderne selv, *formedelst min dejlige skabning.
(Hun græder derpå)
Chilian
Jomfru, nu har jeg forrettet hvad mig offentlig er betroet; men som alle ambassadører gerne har hemmelige instrukser, så har jeg ordre at *fornemme *under hånden om jomfruen har sin mødom endnu.
Helene
Jeg *svær’ dig til, Chilian ...
Chilian
Ej, hvad? Chilian! Jeg hedder Hans *Excellence.
Helene
Jeg svær’ Hans Excellence til at aldrig nogen *mandsperson har gjort mig nogen skade ved sin mindste finger siden jeg blev bortført.
Chilian
Ej, jomfru, det er ikke med fingeren man gør sådan slags skade. Jeg har kendt en mand som begge |G6v armene er afskudt på, og dog har været stævnet over seks gange for *Tamperretten. Men jeg må gå.
Scene 6
Chilian (alene)
Enten må jeg være blind eller alle andre mennesker, thi hun synes i mine øjne ligere en *jordemor end sådan en som gudinderne skulle misunde for hendes dejlighed. Jeg tænkte, *det første jeg så hende, at det var *Dorthe Per Vognmands, således *stikker hun i mine øjne. Men jeg må være blind såvel heri som i alt andet i denne historie. Nu må jeg hen at sige armeen svar.
*Gevehr præsentier, I *kanaljer! *Men se hvor de står og måber. *Ihr Herren, vi må lave os til krig! De vil før vove det yderste end overgive Helene.
Scene 7
Ulysses
Nu har I stolte riddere hørt hvad svar vi har bekommet fra Troja, må derfor lave os til at angribe staden med yderste magt. Mig synes ellers, I gode mænd, det er bedst at *en af os efter gammel lovlig manér tilbyder en trojaner en kamp. Nu ved jeg vel at alles ridderlige hoveder klør efter en *laurbærkrans, og alle forlanger at se for sig oprejst den æresstøtte som sejrherren kan fortjene; holder derfor rådeligst, for at hindre at misundelses sæd ikke skal sås iblandt os, at kaste terninger derom. Hvem da loddet tilfalder, ham kan misundelse ikke følge, såsom ikke *almuens yndest, gunst og favør, men lykken baner vej for hans hoved til laurbærkranse. I ædle og stolte riddere forstår mig vel?
Chilian (sagte)
Knap nok.
Ulysses
*Bring da hid nogle terninger.
(De kaster terninger)
Chilian
Jeg har vel ikke behov at kaste, I herrer, såsom jeg ikke hører under *malicen, men er en *civil person, en ekstraordinær ambassadør.
|G7r
Ulysses
Ej, Chilian, jeg har al for stor respekt for sådan gammel tro tjener som du er, at jeg skulle betage dig lejlighed at indlægge ære, og forhindre *den på hjul siddende lykke at påsætte dit hoved den krans som hun måske for dig alene har flettet.
Chilian
Mener herren at jeg er bange? Jo jo, jeg turde min tro *tage *Hector selv på min samvittighed, men det lader sig umuligt gøre. Herren ved jo selv hvor forbandet satyriske folk er. De har nok at snakke om ligevel, nemlig at vi løber som gale folk fra hus og hjem, hustru og børn for at få tilbage et kvindemenneske som en anden, nemlig *Paradis, kong Priapi søn, har haft et helt år, og imidlertid ... Jeg tør ikke sige mere. Hvo ved hvad vore hustruer kan spille os for puds mens vi er borte? Jeg ved nok at en vis mand rejste så længe udenlands for at genfinde sin eneste søn som var ham frarøvet, at han fandt fire sønner da han kom tilbage, men var ikke synderlig fornøjet dermed. Skal de endogså få dette at *glose over i *aviserne at jeg som en civil mand, en ambassadør, er udskikket af armeen at *fordre en trojaner til kamp, så bliver det sidste værre end det første.
Ulysses
Ej, skam dig, Chilian, at lade dig mærke med sådant. Jeg befaler dig straks at kaste.
Chilian (kaster to seksere)
(De løfter alle hattene og gratulerer)
Hør, I gode herrer, jeg ser nok at dette sigter på mig. Jeg vil dø på at det er falske terninger. Jeg har aldrig kunnet kaste *seksere alle min livstid *tilforn, og nu skulle jeg just træffe dem.
Ulysses
Gør mig ingen skam, Chilian. Jeg roste dig tilforn for generalen for din tapperhed. Gak straks og lav dig til kamp. Jeg skal låne dig mit eget sværd *Dyrendal, som er smurt med drageblod. Stil dig ikke sådan an; thi man skulle tænke du var bange.
|G7v
Chilian
Jeg er min tro ikke bange, men jeg er en *politicus, det ved Gud og hver mand; derfor kan det ikke *stå mig an at slås. Havde jeg ikke været en politicus, så havde jeg *skøttet fanden derom; men jeg kan ikke bekvemme mig til at gøre noget *som min karakter er uanstændigt. Jeg vil stå på *den civile stands ret, tjene i fredstider som en ærlig mand og vove mit liv og blod for *politien, men dette har jeg intet at bestille med.
Holophernes
Her må holdes en *krigsret over ham. Vi mærker nok at han vil ikke til med det gode.
Chilian
Ak, I gode herrer, førend jeg la’r en krigsdom gå over mig, bekvemmer jeg mig hellere dertil. Men dette vil jeg kun bede: At der må blive gjort slige *anstalter at den som jeg skal slås med, ikke lægger hånd på mig; thi det er *mod folkeretten at lægge hånd på en ambassadør.
Holophernes
Hør, I stolte riddere, *på det man kan få de *statsgriller af hans hoved, så vil jeg gøre ham til oberst, og så ophører al hinder.
Chilian (sagte)
Skam få den der lærte dig det, din lange hund!
Chilian (bliver bevæbnet fra top til tå)
Jeg må vel have et glas *finkeljokum i det ringeste, før jeg går til strid.
(Drikker ud glasset)
(De råber allesammen tillykke og *retirerer sig til side et *lidet)
Ulysses
Når du kommer med sejr tilbage, må du være vis på en laurbærkrans.
Chilian (sagte)
Jeg *skøtter aldrig om laurbær uden jeg ser dem på en postej eller tærte.
Scene 8
Chilian (alene)
Skam få den der først fandt på krig. Det er jo urimeligt at folk skal gå hen og myrde dem som man ikke kender. Men jeg hitter nok på et middel til at *fiksere dem. Jeg vil se at jeg kan få fat på *Paradises tjener, Marcolfus. Jeg var i selskab med ham tvende gange i Ithacien, hvor vi drak dus sammen. Jeg vil stikke ham et par *mark i næven for at han skal *løbe for mig. Hør, I trojanske mænd, jeg har noget vigtigt at tale med Paradises tjener, Marcolfus. Jeg beder at han må skikkes ud til mig.
Scene 9
Chilian, Marcolfus
Chilian
*Serviteur, Marcolfus! Tak for sidst.
Marcolfus
Se her, Chilian! Hvor er du kommet til at gå i *harnisk?
Chilian
Jeg ved jo at man må være bevæbnet i krigstider. Du har jo også fået et *lysespid ved siden.
Marcolfus
Men hvorfor er I kommet hid med så stor magt at belejre vores stad? Mig synes at det er ikke umagen værd at gøre sådan alarm for et kvindemenneskes skyld.
Chilian
Mig synes min tro det samme. Jeg var *óg så dristig i dag at jeg sagde general Holophernes det samme *lige i hans næse. Du og jeg, Marcolfus, er kun tjenere, men jeg tror vi er de eneste som er *kloge både *uden og inden staden.
Marcolfus
Ha ha ha! Jeg tror min tro det samme. Den Helene som man slås om, ville jeg *mare ikke ligge hos, om hun ville give mig en *daler for natten. Jeg så mange kønne folk i Ithacien af ringe stand som man kunne få for 28 *skilling. En kone ved navn Polidora, som |G8vboede på et hjørne lige ved den store ægyptiske marmorstøtte, som jeg betjente nogle gange, kostede mig ikke mere.
Chilian
En kone ved navn Polidora?
Marcolfus
Ja, Polidora.
Chilian
Som boede på et hjørne?
Marcolfus
Javist, på et hjørne.
Chilian
Lige over for den ægyptiske støtte?
Marcolfus
Som jeg siger. Men hvorfor bli’r du så bestyrtet? Jeg skulle ikke håbe at det var din hustru.
Chilian
Jo, det var min hustru, Marcolfus. Hun skal få en ulykke når jeg kommer tilbage.
Marcolfus
Det gør mig ondt, min hjerte bror, at jeg mod min vilje har gjort dig til *hanrej.
Holophernes
Hvad mon det betyder at de tvende kæmper taler så længe sammen førend de slås?
Ulysses
Jeg kan tænke, hr. general, at de *opregner hinandens *genealogier, byrd og blod samt forfædres bedrifter førend de begynder striden.
Chilian
Hør, Marcolfus, jeg vil gerne tilgive dig din forseelse dersom du vil gøre mig en liden tjeneste.
Marcolfus
Hvad skal det være, *svoger? Måske du vil ligge hos min hustru *igen at vi kunne komme i dobbelt svogerskab?
Chilian
Nej, det er noget andet. Jeg er udskikket af krigshæren at udfordre en trojaner til kamp, men mod min vilje; thi Chilian *har altid turdet se under øjne hvilken karl det skulle være. Men jeg vil tjene dig, min hjerte bror. |H1rHvorfor skulle jeg gå hen at myrde en som aldrig har gjort mig imod? Det var jo *bestialsk, om jeg måtte så sige. Nu vil jeg bede dig at du vil lade som du slås med mig nogen tid, og endelig give dig på flugten. Du gør mig en stor tjeneste og taber intet derved; thi de trojanere ved ikke hvorfor du er hidkommet, men mine folk står og venter på udgangen af slaget.
Marcolfus
Vil du da love mig at om jeres folk får byen indtaget, at de vil spare mig og mine forældre?
Chilian
Ja, jeg svær’ dig det til.
(Trompeterne blæser. De slås *kvantsvis sammen. De andre høvdinge falder på knæ og beder Chilian lykke)
Ulysses
Hej, stå dig vel, Chilian! Krigshærens ære *hænger af denne kamp. Ak himmel, nu er det ude med os, nu får fjenden overhånd. Skal vi hen til undsætning?
Holophernes
Nej, det er mod krigsmanér.
Ulysses
Det er ikke mere nødigt, hr. general. Nu ser jeg han kommer sig igen. Hej, frisk mod, Chilian, så vinder du *vist nok sejr. Fjenden vender *alt ryggen. Vi er frelste!
(De giver alle et stort glædesskrig, og Chilian forfølger Marcolfus til porten. Chilian bliver med triumf ført til lejren, og en laurbærkrans med trompeternes lyd bliver sat på hans hoved)
 
 
 
xxx
xxx