Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Scene 9
*3 kvinder, Sganarel, Leander
1. kvinde
Ak, søster, *mig længes inderligt efter at se den fremmede person som nylig skal være hidkommet.
2. kvinde
Jeg *min tro ikke mindre. Jeg har hørt at det skal være en meget dejlig person.
3. kvinde
Jeg er allerede *slagen af kærlighed førend jeg har fået ham at se.
1. kvinde
Min stuepige, som har set ham, siger at han er *den anden Paris.
|M4v
2. kvinde
Er han Paris, så vil jeg nok være Helene. Men se, der står jo *et helt par. Det må være de samme som vi *løber gal efter.
1. kvinde
Det er uden tvivl de samme. De ser anderledes ud end vore *skimlede og forrustede filosoffer.
2. kvinde
Det må du *vel sige, søster. Se engang hvilket *net og kruset hår den ene har.
1. kvinde
Se hvilken *taille.
2. kvinde
Se hvilke *nette ben den anden har. Mine tænder løber *alt i vand. Vi må straks give os i snak med dem.
3. kvinde
Velkommen hid til staden, I gode mænd! Hvad er jeres ærinde?
Sganarel
Førend vi svarer hertil, må vi først vide om I er filosoffer eller mennesker.
2. kvinde
Jo, vist er vi mennesker. Det må vi jo *endelig vide. Søster, de mener at vi er ikke mennesker.
1. kvinde
Vi er ikke alene mennesker, men endogså *tamme og tjenstagtige mennesker, *helst mod fremmede.
2. kvinde
*Det må du vel sige to gange, søster. Ha ha! ... Hvilket underligt spørgsmål, om vi er mennesker!
|M5r
Sganarel
Godt, så må jeg da sige jer dette at vi er hidkommet for at *opspørge et godt herberg. Vi har til den ende rådført os med nogle filosoffer. Men den ene svarede *hen i tågen, den anden *begegnede mig med gråd, den tredje med latter, og den fjerde ville se på himlen hvad svar han skulle give.
3. kvinde
Kære venner, *agt sådant ej! Deres studeringer gør dem *rasende. Det må vi desværre daglig *finde som er deres hustruer.
Leander
Er I deres hustruer?
3. kvinde
*Ja, vi har navnet deraf; men ...
(De sukker alle og græder)
Leander
Hvad vil det sige at I har alene det blotte navn?
3. kvinde
De fordyber sig således i studeringer at de forsømmer de mest magtpåliggende ting. De forglemmer det fornemste, som er ægteskabspligt. Er det ikke sandt, søster?
1. kvinde
Jo, alt for sandt.
(De græder alle tre bitterligt)
Leander
Hvad mener I ved ægteskabspligt?
2. kvinde
Sig du det, søster, som har været længst gift.
|M5v
1. kvinde
Lad Margrethe sige det.
3. kvinde
Lad Lucie sige det.
Leander
*Jeg kan ej slutte hvad I mener, kære børn.
1. kvinde
Hvis en og anden *ærlig fremmed rejsende ikke iblandt gik os lidt til hånde, måtte vi rent forgå. Er det ikke sandt, søster?
2. kvinde
Jo, alt for sandt.
(De græder vemodigt igen)
Leander
Men tillader jeres mænd at I frit omgås med fremmede?
3. kvinde
Vore mænd? Dem kan vi *endelig narre lige så meget *som os lyster.
Leander
*Hvis så er, så skal I gode madamer nok blive hjulpet.
3. kvinde
*Jeg siger tusinde tak.
Sganarel
Hr. principal, nu får jeg ret lyst til at blive her. *Det står nu kun på at få et godt herberg.
3. kvinde
Vil de gode herrer tage til takke i vores hus, så er det til tjeneste.
|M6r
Sganarel
Men *hendes mand er jo også en philosophus?
3. kvinde
Ja, men ikke sådan en som I omtaler. Han er doktor i lægekunsten. Den slags folk studerer kun *mådeligt; thi deres praksis tillader dem ikke at læse ret meget. Jeg er forsikret om at I bliver vel modtaget af min mand. *Kom kun ind med mig, så skal den sag snart blive afgjort.
(Hun leder dem ind)
 
 
 
xxx
xxx