Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Anden akt
Scene 1
Jeppe
(*Forestilles liggende i baronens seng med en *gyldenstyks-*slåbrok *for stolen. Han vågner og *gnikker sine øjne, ser sig om og bliver forskrækket, gnikker sine øjne igen, tager på sit hoved og får en guldbroderet nathue i hånden. Han smører spyt på sine |N1vøjne og gnikker dem igen, vender *nok huen om og beskuer den, ser på sin fine skjorte, på slåbrokken, på alting, har underlige grimasser. Imidlertid spilles en sagte musik, hvorved Jeppe lægger hænderne sammen og græder. Når musikken har ende, begynder han at tale)
*Ej, hvad er dog dette? Hvad er dette for en herlighed, og hvordan er jeg kommet dertil? Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Nej, jeg er ganske vågen. Hvor er min kone, hvor er mine børn, hvor er mit hus, og hvor er Jeppe? Alting er jo forandret, jeg selv med. Ej, hvad er dog dette? Hvad er dog dette?
(Råber sagte og frygtsomt)
Nille! Nille! Nille! Jeg tror at jeg er kommet i himmerig, Nille, og det ganske uforskyldt. Men *mon det er jeg? *Mig synes ja, mig synes også nej. Når jeg føler på min ryg, som endnu er øm af de hug jeg har fået, når jeg hører mig tale, når jeg føler på min hule tand, synes mig det er jeg. Når jeg derimod ser på min hue, min skjorte, på al den herlighed som er mig for øjnene, og jeg hører den liflige musik, så *drolen splide mig ad om jeg kan få i mit hoved at det er jeg. Nej, det er ikke jeg, *jeg vil tusinde gange være en kanalje om det er.
Men mon jeg ikke drømmer? Mig synes dog nej. Jeg vil forsøge at knibe mig i armen. Gør det da ikke ondt, så drømmer |N2rjeg, gør det ondt, så drømmer jeg ikke. Jo, jeg følte det, jeg er vågen, vist er jeg vågen, det kan jo ingen *disputere mig, thi var jeg ikke vågen, så kunne jeg jo ikke ... Men hvorledes kan jeg dog være vågen når jeg *ret betænker alting? *Det kan jo ikke slå fejl at jeg jo er Jeppe på Bjerget, jeg ved jo at jeg er en fattig bonde, *en træl, *en slyngel, en hanrej, en sulten lus, en maddike, en kanalje. Hvorledes kan jeg tilligemed være kejser og herre på et slot? Nej, det er *dog kun en drøm. Det er derfor bedst at jeg har tålmodighed indtil jeg vågner op.
(Musikken begynder på ny, og Jeppe falder i gråd igen)
Ak, kan man dog høre sådant i søvne? Det er jo ikke muligt? Men er det en drøm, så gid jeg aldrig måtte vågne op, og er jeg gal, så giv jeg aldrig måtte blive *vis igen; thi jeg ville stævne den doktor der *kurerede mig, og forbande den der vækkede mig. Men jeg hverken drømmer eller er gal, thi jeg kan komme alting i hu som *mig er vederfaret. Jeg erindrer jo at min *salig far var Niels på Bjerget, min farfar Jeppe på Bjerget, min hustru hedder jo Nille, hendes *krabask Mester Erik, mine sønner Hans, Christoffer og Niels.
Men se! Nu har jeg fundet ud hvad det er, det er et andet liv, det er Paradis, det er himmerig. Jeg |N2vmåske drak mig ihjel i går hos Jacob Skomager, døde og kom straks i himmerig. *Døden må dog ikke være så hård at gå på som man bilder sig ind, thi jeg følede intet dertil. Nu står måske *hr. Jesper *denne stund på prædikestolen og gør ligprædiken over mig og siger: “Sådant endeligt fik Jeppe på Bjerget, han levede som en soldat og døde som en soldat.” Man kan *disputere om jeg døde til lands eller vands, thi jeg gik temmelig fugtig af denne verden. Ak, Jeppe! *Det er andet end at gå fire mil til byen for at købe sæbe, at *ligge på strå, at få hug af din hustru og *få horn af degnen. Ak, til hvilken lyksalighed er ikke din *møje og dine sure dage forvandlet! Ak, jeg må græde af glæde, *besynderlig når jeg eftertænker at dette er *hændt mig så uforskyldt.
Men én ting *står mig for hovedet, det er at jeg er så tørstig at mine læber hænger sammen. Skulle jeg ønske mig levende igen, var det alene for at få et krus øl at *læske mig på, thi hvad nytter mig al den herlighed for øjnene og ørene når jeg skal dø på ny igen af tørst? Jeg erindrer præsten har ofte sagt at man hverken hungrer eller tørster i himmerig, *i lige måde at man dér finder alle sine afdøde venner. Men jeg er *færdig at vansmægte af tørst, jeg er også ganske alene, jeg ser jo intet menneske, jeg |N3rmåtte jo i det ringeste finde min bedstefar, som var sådan *skikkelig mand, der ikke efterlod sig en skillings *restance hos herskabet. Jeg ved jo at mange folk har levet lige så skikkeligt som jeg. Hvorfor skulle jeg alene komme i himmerig? Det kan derfor ikke være himmerig. Men hvad kan det da være? Jeg sover ikke, jeg *våger ikke, jeg er ikke død, jeg lever ikke, jeg er ikke gal, jeg er ikke klog, jeg er Jeppe på Bjerget, jeg er ikke Jeppe på Bjerget, jeg er fattig, jeg er rig, jeg er en stakkels bonde, jeg er kejser. Aaah, aaah, aaah! Hjælp, hjælp, hjælp!
*(På dette store skrål kommer nogle folk ind som *imidlertid har stået på lur for at se hvorledes han *stillede sig an)
*Scene 2
Kammertjener, en lakaj, Jeppe
Kammertjener
Jeg ønsker Eders Nåde en lyksalig god morgen. Her er slåbrokken, om Eders Nåde vil stå op. Erik, spring ud efter håndklædet og *vandbækkenet!
Jeppe
Ak, *velbyrdige hr. kammertjener, jeg vil gerne stå op, men jeg beder at I intet ondt vil gøre mig.
Kammertjeneren
Gud bevare os fra at gøre herren ondt!
Jeppe
Ak, førend I slår mig ihjel, vil I da |N3vikke gøre mig den *villighed at sige mig hvem jeg er?
Kammertjeneren
Ved ikke herren hvem *han er?
Jeppe
I går var jeg Jeppe på Bjerget, men i dag ... Ak, jeg ved ikke hvad jeg skal sige.
Kammertjeneren
Det er os kært at herren er i så godt humør i dag at *han behager at skæmte. Men Gud bevare os, hvorfor græder Eders Nåde?
Jeppe
Jeg er ikke Eders Nåde, jeg kan gøre min saligheds ed derpå at jeg ikke er det, thi så vidt som jeg kan erindre, så er jeg Jeppe Nielsen på Bjerget, en af baronens bønder. *Vil I have bud efter min hustru, skal I få det at høre; men lad hende ikke tage Mester Erik med sig.
Lakajen
Det er sært, hvad er dog dette? Herren må ikke være vågen, thi han plejer jo aldrig at skæmte således.
Jeppe
Om jeg er vågen eller ej, det skal jeg ikke kunne sige; men det ved jeg og kan sige at jeg er en af baronens bønder som hedder Jeppe på Bjerget, og jeg aldrig har været enten baron eller greve *min livstid.
|N4r
Kammertjeneren
Erik, hvad kan dette være? Jeg er bange at herren er *faldet i en sygdom.
Erik
Jeg *bilder mig ind at han går i søvne, thi det sker ofte at folk står op af sengen, klæder sig på, taler, *æder og drikker i søvne.
Kammertjeneren
Nej, Erik. Jeg mærker at herren *fantaserer af en sygdom, spring straks efter et par *doctores ... Ak, Eders Nåde, *slå sådanne tanker af eders hoved! Eders Nåde jager derved forskrækkelse i det hele hus. Kender Eders Nåde ikke mig?
Jeppe
Jeg kender mig ikke selv. Hvorledes skulle jeg da kende jer?
Kammertjeneren
Ak, er det muligt at jeg skal *høre sådanne ord af min nådige herres mund og se ham i sådan tilstand? Ak, vort ulyksalige hus, som bli’r plaget af sådant *kogleri! Kan ikke herren erindre hvad han gjorde i går da han red på jagt?
Jeppe
Jeg har aldrig været *enten jæger eller krybskytte, thi jeg ved at det er *Bremerholmsarbejde. *Aldrig nogen sjæl skal kunne bevise mig over at have jaget en hare på herrens gods.
|N4v
Kammertjeneren
Ak, nådige herre! Jeg var jo selv med ham på jagt i går.
Jeppe
I går sad jeg *til Jacob Skomagers og drak for 12 skilling i brændevin. *Hvor kunne jeg da være på jagt?
Kammertjeneren
Ak, jeg *besværger nådige herre på mine *blotte knæ at han *lader sådan snak fare. Erik, gik der bud efter doktorerne?
Erik
Ja, de kommer nok straks.
Kammertjeneren
Lad os da få herren i sin slåbrok, thi måske når han kommer ud i luften, *tør det blive bedre med ham. *Vil herren behage at iføre sig sin slåbrok?
Jeppe
Hjerteligt gerne. I må gøre med mig *hvad jer lyster, *når I kun ikke vil slå mig ihjel, thi jeg er så uskyldig som det barn der ligger i mors liv.
*Scene 3
2 doctores, Jeppe, kammertjeneren, Erik
1. doktor
Vi hører med største smerte at herren er *upasselig.
|N5r
Kammertjeneren
Ak ja, hr. doktor! Han er i en elendig tilstand.
2. doktor
Hvordan er det fat, nådige herre?
Jeppe
Ret vel! Jeg er *alene noget tørstig af det brændevin jeg fik hos Jacob Skomager i går. *Vil I kun give mig et krus øl og lade mig gå, så må man gerne *hænge *jer og alle doktorer op, thi jeg behøver ingen medicin.
1. doktor
Det kalder jeg *ret at fantasere, hr. kollega!
2. doktor
Jo stærkere det er, *jo snarere vil det udrase. Lad os føle herrens puls. *Quid tibi videtur, domine frater?
1. doktor
Jeg holder for at han må straks *årelades.
2. doktor
*Jeg er ikke af den tanke, thi *slige underlige svagheder må kureres på en anden måde. Herren har haft en fæl og sælsom drøm som har bragt blodet i bevægelse og forvirret hjernen således at han bilder sig ind at være en bonde. Vi må søge at *divertere herren med de ting som han plejer at *have mest behag i, give ham de vine og den spise som han *bedst |N5vfinder smag i, og spille for ham de stykker som han *helst gider høre.
(En lystig musik begyndes)
Kammertjeneren
Det var jo herrens *livstykke?
Jeppe
Kan nok være. Har man altid sådan lystighed her på gården?
Kammertjeneren
Så tit herren behager, thi han gi’r os alle kost og løn.
Jeppe
Men det er underligt at jeg kan ikke komme i hu hvad jeg har gjort *tilforn.
*1. doktor
Sygdommen fører det med sig, Eders Nåde, at man forglemmer alt hvad man har gjort tilforn. *Jeg erindrer mig at for nogle år siden en af mine naboer af stærk drik blev således forvirret at han i to dage bildte sig ind at være uden hoved.
Jeppe
*Jeg var tilfreds at *birkedommeren Christoffer ville gøre det samme, men han må have en sygdom som er lige *tvært imod denne, thi han bilder sig ind at have et stort hoved, *hvorvel han har slet intet, som man kan mærke af hans domme.
(De ler alle deraf: Ha ha ha!)
2. doktor
Det er en fornøjelse at høre herren skæm|N6rte. Men at komme til historien igen, *da gik den samme hele byen over og spurgte folk om ingen havde fundet hans hoved som han havde tabt. Men han kom sig *lykkeligt igen og er *denne stund *klokker i Jylland.
Jeppe
Det kunne han jo blive, omendskønt han havde ikke fundet sit hoved igen.
(De ler atter: Ha ha ha!)
1. doktor
Kan hr. kollega ikke erindre sig den historie som skete for ti år siden med *den mand der bildte sig ind at der var fuldt af fluer i hans hoved, og kunne ikke *komme af de griller *hvor meget man talte for ham, indtil en fornuftig doktor kurerede ham på sådan måde: Han lagde et *plaster over hans hoved som var bestrøet med døde fluer, *hvilket da han efter nogen tids forløb trækkede af og viste den syge fluerne, bildte han sig ind at de var *udtrukket af hans hoved, og blev *derover frisk igen.
Jeg har også hørt om en anden mand der efter en lang feber faldt i de griller at hvis han *kastede sit vand fra sig, *skulle landet forgå af en flod. Ingen kunne få ham af de tanker, thi han *sagde sig at ville dø for *det gemene bedste. Han blev kureret på sådan manér: Man skikkede bud til ham *som fra kommandanten at *såsom byen frygtede sig for en belejring, og der |N6vvar ikke vand i *gravene, han da ville fylde dem for at hindre fjenden adgang til byen, *hvorudover den syge blev glad at han kunne tjene både sit fædreneland og sig selv med, og *blev *så skilt både ved sit vand og sin sygdom.
2. doktor
*Jeg kan fremføre *eksempel af en anden historie som er passeret i Tyskland. En *edelmand kom engang i et værtshus, hvor, da han havde spiset og ville gå til sengs, hang han sin guldkæde, som han plejede at bære om halsen, på væggen i herberget. Værten *gav nøje agt derpå, fulgte ham til sengs og ønskede ham en god nat; men da han *fornam at edelmanden sov, sneg han sig ind i kammeret og tog 60 led bort af kæden og hang den så på væggen igen. Gæsten står op om morgenen, lader sin hest sadle og ifører sig sine klæder. Men da han skulle binde kæden om halsen, fornam han at den havde *mistet den halve del af sin længde, begynder derfor at råbe at han var *bestjålet. Værten, som stod uden for døren og lurede, løber straks ind og lader ligesom han bliver ganske forskrækket, råbende: “Ak, hvilken skrækkelig forandring!” Da gæsten spurgte ham hvi han sådan *tog afsted, sagde han: “Ak, min herre! Jeres hoved er blevet *én gang så stort som det var i går.” |N7rHvorpå han bar frem et falsk spejl som viste en ting én gang så stor som den er i sig selv. Da nu edelmanden så sit hoved så stort i spejlet, faldt han i gråd og sagde: “Ak, *nu mærker jeg årsagen hvi min kæde er blevet så kort.” Hvorpå han satte sig på sin hest, svøbte hovedet i sin kappe *at ingen skulle se det på vejen. Der siges at han *siden mange dage holdt sig hjemme og ikke kunne komme af de griller, men troede at kæden ikke var blevet for kort, men hovedet for stort.
1. doktor
Der er utallige eksempler på sådanne indbildninger. Jeg erindrer også at have hørt tale om én der bildte sig ind at hans næse var ti *fod lang, og *varede alle ad som mødte ham, at de ikke skulle komme for nær.
2. doktor
*Domine frater har vel hørt *historien om den mand der bildte sig ind at han var død? En ung person faldt i de griller at han var død, og derfor lagde sig på en ligbåre og ville hverken æde eller drikke. Hans venner *forestillede ham sådan *dårlighed og *brugte alle kunster at bevæge ham til at æde, men forgæves, thi han afviste dem kun med latter, *foregivende at det var mod alle regler for døde folk at æde og drikke. Endelig påtog sig *en forfaren mand i medicinen at kurere ham på en *underlig |N7vmåde: Han fik en tjener til også at udgive sig for død og lade sig *med stads udføre til samme sted hvor den syge lå. Disse tvende lå længe først og så på hinanden. Omsider begyndte den syge at spørge den anden ad hvorfor han var didkommet, hvilken svarede: fordi han var død. Dernæst begyndte de at spørge hinanden om måden på hvilken de var døde, hvilket *enhver vidtløftigt fortalte. Derpå kommer nogle som dertil var bestilt, og bringer den sidste sit aftensmåltid til, hvorved han rejste sig af kisten og gjorde et godt måltid, sigende til den anden: “Skal du ikke også snart spise?” Den syge forundrer sig derover og spurgte om det kunne *stå en død mand an at spise, men fik til svar at dersom han ikke spiste, kunne han ikke længe være død. Han lod sig derfor overtale først at spise med den anden, siden sove, stå op, klæde sig på, ja, han efterabede den anden i alting indtil han også blev levende igen og *klog med ham.
Jeg kunne give utallige flere eksempler på sådanne sælsomme indbildninger. Således er det også gået til denne gang med nådige herre at han indbilder sig at være en fattig bonde. Men herren må slå de tanker af sit sind, så bli’r han straks frisk igen.
Jeppe
Men mon det kan være muligt at det er af indbildning?
|N8r
*Doktor
*Javist! Herren har hørt af disse historier hvad indbildninger kan gøre.
Jeppe
Er jeg da ikke Jeppe på Bjerget?
Doktor
*Nej vist.
Jeppe
Er da ikke den onde Nille min kone?
Doktor
Ingenlunde, thi herren er enkemand.
Jeppe
Er det *óg lutter indbildning at hun har en krabask som hedder Mester Erik?
Doktor
Lutter indbildning.
Jeppe
Er det ej heller sandt at jeg skulle til byen i går at købe sæbe?
Doktor
Nej.
Jeppe
Ej heller at jeg drak pengene op hos Jacob Skomager?
Kammertjeneren
Ej, herren var jo med os på jagt *den hele gårsdag.
Jeppe
Ej heller at jeg er hanrej?
Kammertjeneren
Ej, fruen er jo død for mange år siden.
|N8v
Jeppe
Ak, jeg begynder allerede at *fatte min dårlighed! Jeg vil ikke tænke på den bonde mere, thi jeg kan mærke at en drøm har bragt mig i den vildfarelse. Det er dog underligt *hvor et menneske kan falde i slige griller.
Kammertjeneren
Vil herren behage at spadsere lidt i haven mens vi *laver noget frokost til?
Jeppe
Ja nok, men det må ske i en hast, thi jeg er både hungrig og tørstig.
 
 
 
xxx
xxx