Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Scene 6
Magdelone, Lisbed, Jeronimus, Montanus og Jesper
Magdelone
Ak, *min hjerte svigersøn, det er mig en glæde at se jer kommet tilbage med godt helbred.
Lisbed
*Ak, min hjerte, lad mig omfavne dig!
Jeronimus
*Sagte, sagte, mit barn, ikke så ivrig.
Lisbed
Må jeg ikke omfavne min kæreste, som jeg ikke har set i nogle år?
Jeronimus
Bliv fra ham, siger jeg dig, du får ellers hug.
Lisbed (grædende)
Jeg ved jo at der er gjort *offentlig forlovelse imellem os?
Jeronimus
Det er rigtigt nok, men der er kommet *nogen urigtighed i den sag siden.
(Lisbed græder)
Jeronimus
Du skal vide, mit barn, at da han blev forlovet med dig, var han *et skikkeligt menneske og en god kristen; men nu er han en kætter og *sværmer, som fortjener heller at indføres i et *litani end i *svogerskab med os.
|C5v
Lisbed
Er det ikke andet, min hjerte far, så skal vi nok *komme til rette.
Jeronimus
Bliv fra ham, siger jeg.
Magdelone
Hvad vil dette sige, hr. foged?
Jesper
Det er galt nok, madam! Han fører *falsk lærdom herind i byen, siger at jorden er rund og andet deslige som jeg *blues ved at tale om.
Jeronimus
*Synes jer ikke at de gode gamle forældre er at beklage der har *kostet så mange penge på ham?
Magdelone
Ej, ikke andet! Hvis han har kærlighed til vor datter, så *står han nok fra sin mening og siger at jorden er flak for hendes skyld.
Lisbed
Ak, min hjerte, sig for min skyld at den er flak.
Montanus
Jeg kan ikke *føje jer deri så længe som jeg har min fulde fornuft. Jeg kan jo ikke give jorden anden skikkelse end den af naturen har. Jeg vil sige og gøre for jeres skyld alt hvad mig muligt er, men jeg kan ingenlunde føje jer heri; thi skulle mine *ordensbrødre få at vide at jeg havde *statueret sådant, ville jeg af dem holdes for en nar og blive foragtet; tilmed står vi lærde folk aldrig fra vore meninger, men forsvarer hvad vi *en gang har sagt, til den *yderste dråbe af vort blækhorn.
Magdelone
Hør, mand, jeg finder dette aldeles ikke af *den vigtighed at vi derfor skulle ophæve partiet.
Jeronimus
Og jeg skulle *formedelst sådant søge skilsmisse mellem dem *om de end var virkeligt gift.
Magdelone
Jeg vil min tro også have noget at sige heri, thi er hun jeres datter, så er hun også min.
|C6r
Lisbed (grædende)
Ak, min hjerte, sig dog at den er flak.
Montanus
Jeg kan *profecto ikke.
Jeronimus
Hør, kone, du må vide at jeg er mand i huset, og at jeg er hendes far.
Magdelone
Du må også vide at jeg er kone i huset, og at jeg er hendes mor.
Jeronimus
Jeg mener at en far er altid mere end en mor.
Magdelone
Og jeg mener nej, thi at jeg er hendes mor, derom kan ingen *tvivle; men om I ... Ja, jeg vil ikke sige mere, thi jeg *ivrer mig.
Lisbed (grædende)
Ak, min hjerte, kan I ikke dog *sagte for min skyld sige at den er flak.
Montanus
Jeg kan ikke, min dukke; *nam contra naturam est.
Jeronimus
Hvad vil du sige dermed, min kone? Er jeg ikke hendes far såvel som du er hendes mor? Hør, Lisbed, er jeg ikke din far?
Lisbed
Jeg tror jo, thi min mor siger det. Jeg tror at I er min far, men jeg ved at hun er min mor.
Jeronimus
Hvad synes jer om den snak, hr. foged?
Jesper
Jeg kan ikke sige at mammesellen har uret deri, thi ...
Jeronimus
Det er nok. Kom, lad os gå. Vær forsikret om, min gode Rasmus Berg, at I aldrig får min datter så længe I bli’r i jeres vildfarelser.
|C6v
Lisbed (grædende)
Ak, min hjerte, sig dog at den er flak.
Jeronimus
*Fort, fort *på dør!
(De fremmede går alle bort)
 
 
 
xxx
xxx