Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scene 5
Montanus, Jeronimus, Jesper
Montanus
Velkommen, min kære svigerfar! Det er mig kært at se ham ved godt helbred.
Jeronimus
Helbredet kan ikke være *synderligt hos folk af min alder.
Montanus
I ser dog *hjertelig vel ud.
Jeronimus
*Synes jer det?
Montanus
Hvordan lever jomfru Lisbed?
Jeronimus
*Vel nok.
Montanus
Men hvad er på færde? Mig synes, min kære svigerfar, at I svarer mig så *koldsindigt.
Jeronimus
Jeg har vel ikke årsag til andet.
Montanus
Hvad ondt har jeg da gjort?
Jeronimus
Mig er sagt at I har sådanne *egne meninger. Folk skulle jo tænke at I var gal eller *katolsk i hovedet, thi hvorledes kan et fornuftigt menneske *falde til den *dårlighed at sige jorden er rund?
Montanus
Ja, *profecto er *hun rund; jeg må sige det som *sanden er.
Jeronimus
Det må være pokker ikke sanden! Sådant kan umuligt andet end komme fra *Fanden, som er løgnens fader. Jeg |C3ver vis på at der er ikke et menneske her i byen *der jo fordømmer sådan mening. Spør’ kun fogeden, som er en fornuftig mand, om han ikke er af samme mening med mig.
Jesper
Det kan *endelig komme mig på ét ud *enten hun er *lang eller rund; men jeg må tro mine egne øjne, som viser mig at jorden er flak som en pandekage.
Montanus
Det kan også komme mig på ét ud hvad tanke fogeden eller de andre her i byen har derom; men det ved jeg at jorden er rund.
Jeronimus
Hun er pokker ikke rund. Jeg tror I er gal. I har jo øjne i hovedet såvel som andre mennesker.
Montanus
Det er jo bekendt, min kære svigerfar, at der bor folk lige under os som *vender deres fødder mod vore.
Jesper
Ha ha ha, hi hi hi, ha ha ha!
Jeronimus
Ja, fogeden må nok le, thi han har virkelig en skrue løs i hovedet. Forsøg I kun at gå her under *taget og vend hovedet ned og se så til hvorledes det vil løbe af.
Montanus
Det er en ganske anden sag, svigerfar, thi ...
Jeronimus
Jeg vil aldeles ikke være jeres svigerfar. Jeg har min datter kærere end at jeg skulle give hende således bort.
Montanus
Jeg har jeres datter så kær som min egen sjæl, det er vist; men at jeg skulle *kuldkaste *filosofien for hendes skyld og drive min forstand i landflygtighed, det er mere end I kan begære.
Jeronimus
Haha, jeg hører at I har anden kærlighed i hovedet. I må gerne beholde jeres Lucie eller Sofie. Jeg skal såmænd ikke nøde min datter på jer.
|C4r
Montanus
I forstår mig ikke ret. Filosofien er ikke andet end en videnskab, som har åbnet øjnene på mig, såvel *heri som i andet.
Jeronimus
Den har snarere forblindet både øjnene og forstanden. Hvormed kan I *gøre sådant godt?
Montanus
Det er noget som er *ufornødent at bevise. Ingen lærde folk *tvivler mere derom.
Jesper
Da *tilstår *min tro aldrig Per Degn jer sådant.
Montanus
Per Degn! Ja, det er en *fed karl. Jeg er *dårlig at jeg står her og taler om filosofi med jer. Men for at fornøje monsieur Jeronimus vil jeg dog fremføre et par *beviser, nemlig først *af rejsende folk, hvilke når de kommer et par 1000 *mile herfra, *har de dag når vi har nat, ser anden himmel, andre stjerner.
Jeronimus
Er I gal? Er der mere end én himmel og én jord?
Jesper
Jo, monsieur Jeronimus, der er *12 himle, den ene højere end den anden, indtil man kommer til krystalhimlen. Deri har han så vidt ret.
Montanus
Ak, *quantæ tenebræ!
Jeronimus
Da har jeg i min ungdom 16 gange været til *Kieler Omslag, men så sandt som jeg er en ærlig mand, om jeg har set nogen anden himmel end den vi her har.
Montanus
I må rejse 16 gange så langt, *domine Jeronime, førend I kan mærke sådant, thi ...
Jeronimus
*Hold op med den snak, den har ingensteds hjemme. Lad os høre det andet bevis.
|C4v
Montanus
Det andet bevis tages af solens og månens formørkelse.
Jesper
Nej, hør nu engang! Nu bli’r han rent gal.
Montanus
Hvad mener I vel at formørkelse er?
Jesper
Formørkelser er visse tegn som sættes på solen og månen når der skal ske nogen ulykke på jorden, hvilket jeg kan bevise af egne eksempler således: Da min hustru *fór ilde for tre år siden, og da min datter, Gertrud, døde, var der begge gange formørkelse *tilforn.
Montanus
Ak, jeg må blive gal over sådan snak!
Jeronimus
Fogeden har ret, thi der sker aldrig formørkelse uden den har noget at betyde. Da sidste formørkelse skete, syntes alting at være vel, men det varede ikke længe; thi 14 dage derefter fik vi *tidende fra København at der var på en gang seks *rejiceret til *attestats, alle fornemme personer og blandt dem to provstesønner. Hører man ikke ondt på ét sted efter en sådan formørkelse, så får man det *vist nok at høre på et andet sted.
Montanus
Det er vist nok, thi der går aldrig nogen dag forbi *der sker jo nogen ulykke i verden. Men hvad disse personer er angående, da har de ikke behov at *skylde på formørkelse; thi havde de *læst bedre over, havde de nok gået fri.
Jeronimus
Hvad er da formørkelse i månen?
Montanus
Det er ikke andet end jordens skygge som beta’r månen solens skin; og såsom skyggen er rund, så ses deraf at jorden er rund *i lige måde. Det går alt sammen *naturligvis til; thi man kan udregne formørkelser, og derfor er det *gækkeri at sige at sådant er foregående tegn for ulykke.
|C5r
Jeronimus
Ak, hr. foged, jeg *får ondt! I en ulyksalig tid lod jeres forældre jer studere.
Jesper
Ja, han er noget nær ved at blive *ateist. Jeg må have Per Degn i færd med ham igen. Det er en mand som taler med eftertryk. Han skal nok overbevise jer, enten I vil på latin eller græsk, at jorden (gudskelov) er så flak som min hånd. Men der kommer *madame Jeronimuses med hendes datter.
 
 
 
xxx
xxx