Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Scene 3
*Jeppe, Montanus, Jesper, Per Degn
Jeppe
Velkommen, Per! *Hvor godtfolk er, kommer godtfolk efter. Der ser I min søn, som er nylig kommet hjem.
Per
Velkommen her, monsieur Rasmus Berg.
Montanus
I København er jeg vant til at hedde Montanus; jeg beder I vil kalde mig ligeledes.
Per
Ja, *såmænd, *det kan komme mig på ét ud. Hvorledes står ellers til i København? *Deponerede der mange i år?
Montanus
Som der plejer.
Per
Blev der nogen *rejiceret i år?
Montanus
To a tre *conditionaliter.
|B8v
Per
Hvem er *imprimatur i år?
Montanus
Hvad vil det sige?
Per
Jeg mener, hvem er imprimatur til vers og bøger som går i trykken?
Montanus
Skal det være latin?
Per
Ja, i min tid var det godt latin.
Montanus
Var det da godt latin, så må det endnu være ligeledes. Men det har aldrig været latin *i den mening som I vil have det.
Per
Jo, min tro er det godt latin.
Montanus
Skal det da være et *nomen eller et *verbum?
Per
Det er et nomen.
Jesper
Det er ret, Per, svar kun bravt for jer!
Montanus
*Cujus declinationis er da imprimatur?
Per
*Alle de ord som nævnes kan, henføres til otte ting, som er nomen, pronomen, verbum, principium, conjugatio, declinatio, interjectio.
Jesper
Jo jo, hør kun til Per når han vil *ryste sine ærmer! Det er ret, *klem kun på ham!
Montanus
Han svarer intet til det jeg spør’ ham. *Hvad har imprimatur i genitivo?
Per
*Nominativus ala, genitivus alæ, dativus *alo, vocativus *alo, ablativus ala.
|C1r
Jesper
Jo jo, monsieur Montanus, vi har såmænd også folk her på Bjerget.
Per
Det skulle jeg også mene. Der *deponerede min tro andre karle i min tid end nu om stunder; det var karle som *lod sig rage to gange om ugen og kunne alle *skandere alle slags vers.
Montanus
Det er en mægtig sag! Sådant kan man nu gøre i *anden lectie. Nu om stunder deponerer karle fra *Københavns skole som kan gøre *hebraiske og kaldæiske vers.
Per
Så må de ikke kunne meget latin da?
Montanus
Latin! Om I kom i skolen nu, kunne I ikke komme højere end i *sinkelectien.
Jesper
Sig ikke det, Montanus, degnen er min tro en *bravt studeret mand, det har jeg hørt både *herredsfogeden og amtsforvalteren sige.
Montanus
Måske de forstår lige så lidet latin som han.
Jesper
Jeg hører dog han svarer bravt for sig.
Montanus
Han svarer jo ikke til det jeg spør’ ham om. *E qua schola dimissus es, mi domine?
Per
*Adjectivum et substantivum genere, numero et caseo conveniunt.
Jesper
Han *måler ham min tro skæppen fuld! Ret, Per, vi skal min tro drikke en *pæl brændevin sammen.
Montanus
Dersom hr. foged vidste hvad han svarede, skulle han le sin mave itu. Jeg spør’ ham fra hvilken skole han har deponeret, han svarer noget andet *hen i tågen.
|C1v
Per
*Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet.
Jesper
Jo jo, *nu vil hun min tro ret gå an. Svar I nu dertil!
Montanus
Jeg kan ikke svare dertil, det er lutter pølsesnak. Lad os tale dansk sammen, som de andre kan forstå, så skal man straks få at høre hvilken karl det er.
(Nille græder)
Jesper
Hvorfor græder I, bedstemor?
Nille
Jeg *har så ondt deraf at min søn skal *give sig tabt i latinen.
Jesper
Ak, bedstemor, det er jo *intet under. Per er jo også meget ældre end han, det er jo intet under. Lad dem nu tale dansk da, som vi alle forstår.
Per
Ja nok, jeg er parat til hvilken af delene han vil. Vi vil give hinanden nogle *spørgsmål. For eksempel: *Hvem var det som skreg så højt at man kunne høre ham over den hele verden?
Montanus
Jeg ved ingen som skriger stærkere end æsler og *landsbydegne.
Per
Snak! Kan man høre dem over hele verden? Det var et *asen i *Noæ ark, thi hele verden var i arken.
Jesper
Ha ha ha! Det er min tro sandt, ha ha ha! Der sidder et *forslagent hoved på den Per Degn.
Per
Hvem slog *den fjerde del af verden ihjel?
Montanus
Ej, jeg svarer ikke til *slige grove spørgsmål.
Per
Det var *Kain, som slog sin broder Abel ihjel.
|C2r
Montanus
Beviis at der var ikke mere end fire mennesker da til.
Per
Bevis I at der var flere.
Montanus
Det *gøres ikke fornødent, thi *affirmanti incumbit probatio. Forstår I det?
Per
Javist. *Omnia conando docilis solertia vincit. Forstår I det?
Montanus
Jeg er ikke klogere som står her og disputerer med en *sinke. I vil disputere og kan hverken latin eller dansk, langt mindre ved hvad *logica er. Lad høre engang. *Quid est logica?
Per
*Post molestam senectutam, post molestam senectutam nos habebat humus.
Montanus
Vil din slyngel *fiksere mig?
(Får ham i håret, de slås, degnen *echapperer og råber: “Sinke, sinke!” De går alle ud foruden fogeden)
 
 
 
xxx
xxx