Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Tredje akt
Scene 1
Vielgeschrey, Leonard
Vielgeschrey
Jeg har haft mange fortrædelige dage i verden, men ingen som denne. Den halve del af sådanne *fortrædder var *mægtig til at gøre det stærkeste hoved forvirret. En kommer og vil true sig til at være min svigersøn. En anden rykker mig i håret og siger det betyder parentheses. Den tredje støder mit skrivebord omkring. De må *endelig være udsat på mig af onde mennesker. Pernille skal nok udspionere det for mig. Havde jeg ikke den pige, så forgik jeg rent. Hun går mig til hånde. Hun *ynker mig i mine forretninger, og jeg er vis på at disse mine fortrædder går hende lige så meget til hjerte som mig selv. Husholdersken Magdelone derimod har jeg ingen nytte af, thi hun går stedse i gif|O4vtetanker. Og såsom en mand ikke *står straks på pinde for hende, bli’r hun så ond som peber. Gid jeg vel var skilt med det spøgelse. Gid jeg kunne gøre hendes bryllup tillige med min datter i aften. Men der ser jeg min bror Leonard komme. Godaften, *monfrere! Jeg tog mig den frihed at skikke bud efter ham.
Leonard
Ja, hvad skal det betyde? I plejer ikke have bud efter mig. Er I ikke vel?
Vielgeschrey
Nej, jeg er *færdig at dø af harme. Jeg har haft mit hus fuldt af gale og urimelige folk der ligesom *forsætligvis er hidkommet for at gøre mig fortræd og at hindre mig i mine forretninger. Jeg har *seigneur *Langspræk mistænkt derfor.
Leonard
Hvad ondt har I da gjort ham som har kunnet drive ham til sådant?
Vielgeschrey
Fordi jeg ville ikke høre på en *proces så lang som *Købmagergade som han fortalte *overgår.
Leonard
Men hvorfor kunne I ikke høre ham tale?
Vielgeschrey
Har jeg stunder til sådant, monfrere?
Leonard
Det er sandt, monfrere, I har aldrig stunder skønt I har aldrig noget at bestille.
Vielgeschrey
Spot ikke, *monfrere. Hvorfor skulle jeg holde fire skriverkarle uden jeg havde at bestille?
Leonard
Vil I da sige mig hvori de forretninger består?
Vielgeschrey
Vil I tælle mig stjernerne på himmelen?
Leonard
Sig mig da en af disse vigtige forretninger? Hvad har I bestilt i dag?
Vielgeschrey
For lutter mængde af forretninger har jeg intet kunnet forrette i dag.
|O5r
Leonard
*Så håber jeg også at I kunne sige i går og ligeledes i overgår.
Vielgeschrey
Ikke uden 5 bryllupsbreve som jeg har ladet skrive, men har ikke fået lejlighed at skikke dem bort med posten.
Leonard
Hvad er det for bryllupsbreve?
Vielgeschrey
Min datter Leonora skal giftes i aften. Det er for den årsag at jeg har haft bud efter monfrere.
Leonard
Med hvem skal hun giftes?
Vielgeschrey
Med Erich Madsen Bogholders ældste søn Peder.
Leonard
Hvad? Skæmter I? Vil I give jeres datter bort til en *skolemester?
Vielgeschrey
Monfrere, jeg må have en svigersøn der kan gå mig til hånde i mine forretninger.
Leonard
Specificer mig nogle af de forretninger.
Vielgeschrey
Om I vil plage mig, så vær så god at *sætte det op til *den anden dag, thi i dag kan jeg ikke bære mere.
Leonard
Skal jeg tale for jeres datters bedste, så må det være i dag, thi i morgen er det *for silde.
Vielgeschrey
Men hvad har I at *sige på det parti?
Leonard
Det er jeres familie ganske uanstændigt.
Vielgeschrey
Er ikke en bogholder en brav mand?
Leonard
Ikke for en ung jomfru af den stand og *education. Jeg er vis på at hun vil græmme sig til døde derover. Jeg kender ikke personen, men jeg har hørt ham beskrive.
|O5v
Vielgeschrey
I ta’r fejl, *monfrere. Min datter er lige så meget derfor som jeg. *Det første hun så ham, blev hun så forlibt at jeg ingen ro har haft førend jeg *har måttet lovet hende at slutte kontrakten i aften.
Leonard
Det får I mig i evighed ikke til at tro. Det er unaturligt.
Vielgeschrey
Da skal jeg straks hjælpe jer *af drømmen.
Leonora og Pernille! *Kom ind.
Scene 2
Leonora (pyntet som brud), Leonard, Vielgeschrey, Pernille
Vielgeschrey
Min datter, din farbror vil ikke tro at dette giftermål *står dig an. Han holder for at det er uanstændigt for vort hus og derfor har overtalt mig at bryde mit løfte.
(Leonora og Pernille græder)
Leonard
Tænkte jeg ikke nok, monfrere, at hun *ikke har samtykket tilforn uden af tvang. Se hvor bevæget hun blev da hun hørte sin befrielse.
Vielgeschrey
Hvorfor græder du, mit barn?
Leonora
Har jeg ikke årsag at græde? Jeg svær’ ved alt det som helligt er, at jeg ingen anden mand vil have end Peder Erichsen Bogholder.
Pernille
Går det parti over styr så forlader jeg herrens hus.
Vielgeschrey
Ha ha ha! Kan I nu høre, monfrere. Giv dig kun tilfreds, min datter. Jeg sagde det kun for at *friste dig.
Pernille
Men hvorfor er monsieur Leonard så meget imod det parti?
Leonard
Nu ikke mere, Pernille, eftersom jeg hører hun selv er derfor.
|O6r
Leonora
Det er en meget fornuftig karl, min hjerte farbror.
Leonard
I har gjort et godt valg, mit barn.
Pernille
Han har gjort en ny regel i regnekunsten kaldet *regela st. Petri.
Leonard
Ej, er der da noget at tage i betænkning?
Pernille
Om han ingen midler havde, så kan han forsørge jomfruen alene ved *sin pen og griffel.
Leonard
Hvad nød har hun da?
Pernille
Hans *fætter Jonas siger at han er den største regnemester i staden.
Leonard
Ej, slå til, slå til!
Pernille
Og at han kysser støvet under hans fødder.
Leonard
Ej, slå til, slå til!
Pernille
Hans far, hans *farfar og oldefar *har også informeret i bogholderi, så at han kan regne sine *16 aner af bogholdere.
Leonard
Slå til, slå til, slå til!
Pernille
Så at han har *videnskab ved fødslen.
Leonard
Det er sandt; hun kunne aldrig gøre bedre parti. (Sagte) Jeg er blevet så hovedsvimlet af dette *tøj at jeg næppe kan stå på mine ben. Jeg kan dog *aldrig bilde mig ind at dette må være rigtigt.
Vielgeschrey
Ser I nu vel, monfrere! I bildte jer ind at jeg tvang min datter.
|O6v
Leonard
Jeg har ikke et ord at sige derimod efterdi både faren og datteren er enige. Men der kommer fremmede. Det må være frieren eftersom *notarius følger med.
Scene 3
Leander, Oldfux (klædt som pedanter), Leanders farbror Corfitz (som en gammel mand), *personerne af forrige scene
Vielgeschrey
Velkommen, min kære svigersøn.
Leander
Jeg er her kommet efter aftale og har taget min fætter *Jonam, candidatum i bogholderi, samt min kære farbroder Corfitz med mig at bivåne denne *min i deres familie indlemmelse; thi min far Erich Madsen er ikke så vel at han kan komme nu i dag.
Vielgeschrey
Er da denne mand ikke hans fader? Mig synes også at det er ikke *seigneur Erich Madsen selv.
Corfitz
Nej, jeg er *uværdig hans farbroder, men kommer her i hans fars sted. Men denne unge person Jonas Corfitzen er min egen søn.
Vielgeschrey
Ja, børnlille, vi vil gøre det kort og godt, thi tiden er knap for mig, så *gå hen og gi’ hinanden hænder.
(Leander og Leonora giver hinanden hænder hvorpå enhver i *kompagniet gør dem en kompliment *især)
Corfitz
*Hr. notarius, vil I nu være så god at indføre dette i jeres bog at på denne dag imellem disse personer er sluttet ægteskab.
Notarius
Når jeg kun ved navnene.
Vielgeschrey
Min datter er født her i byen, går i sit tyvende år, og brudgommen ...
|O7r
Leander
Jeg skal sige ham de omstændigheder om min person.
(Notarius skriver, og Leander dikterer sagte)
Corfitz
Jeg forsikrer min herre om at *min brorsøn Thomas skal være ham en lydig svigersøn som med fornøjelse vil gå ham til hånde i hans forretninger.
Vielgeschrey
Det er just derfor jeg har *foretrækket ham adskillige fornemme unge personer, *besynderlig en ung *stratenjunker som hun *halvdels uden mit vidende havde forlovet sig med. Samme knægt har i dag truet mig med retten, derfor har jeg ilet med at slutte kontrakten.
Corfitz
*Hr. svoger har gjort vel deri. Så får han en lang næse.
Pernille
Ak, gunstige herre, jeg har en ydmygst bøn til ham.
Vielgeschrey
Hvad er det, Pernille? Du ved at jeg gør alting for din skyld, thi du har tjent mig trolig og ærlig. Du vil vel måske også have en mand?
Pernille
Nej, gunstige herre, det er ikke for mig, det er for den stakkels Magdelone.
Vielgeschrey
Gid hun var vel af huset. Det er ikke min skyld at hun ikke er gift, men jeg kan ikke *trække hende en mand efter hals og hår. Jeg har tit sat mig for at fri et eller andet steds for hende, men jeg er altid hindret af forretninger.
Pernille
Nej, vil herren behage at høre mig; hun er forlovet.
Vielgeschrey
Med hvem?
Pernille
Med en af de fornemste byens bedemænd. Vi har stævnet ham hid just på denne tid at begære hende af herren eftersom herren har besluttet at sætte sine forretninger en times tid til side.
|O7v
Vielgeschrey
Det er vel *overlagt af dig, thi jeg ved ellers ikke når jeg får tid dertil.
Pernille
Det kunne i mine tanker blive afgjort i aften medens notarius er her.
Vielgeschrey
Det skulle være mig usigelig kært. Hr. notarius, vær så god og tøv et øjeblik, her *falder måske noget andet at forrette.
Pernille
Mig syntes at det var allermageligst for herren, thi det er at slå to fluer med én smække. Men der kommer min tro bedemanden med sin far.
Scene 4
Peder Erichsen, Erich, personerne af forrige scene
Erich
Her kommer jeg med min søn efter løfte at fuldbyrde forlovelsen.
Vielgeschrey (til Pernille)
Hvad vil det sige, ‘efter løfte’?
Pernille
Det hedder så i *bedemandsstil. Den slags folk har altid en hob fyldekalk for at gøre deres tale vidtløftig. De har egne talemåder som for eksempel: Pigerne i huset kalder de døtre; når han har talt med mig om herren, så har han sagt i steden for ‘jeres herre og principal’ ‘jeres kære far’.
Vielgeschrey
Ej, det er *artigt!
Pernille
Derfor gør man forskel mellem bedemandsstil og anden menneskelig stil.
Vielgeschrey (til Erich Madsen)
Det er mig kært, min herre. Jeg forsikrer på brudens vegne at hun er en brav forstandig husholderske.
Erich Madsen
Jeg tvivler ikke derpå, thi af sådant godt træ som min herre er, kan ikke komme *uden gode frugter.
|O8r
Vielgeschrey (til Pernille)
Det er sandt du siger. Disse bedemænd har underlige talemåder. Lad Magdelone komme ind.
(Pernille springer efter Magdelone)
Vielgeschrey (til Erich Madsen)
Monsieur, det kommer mig for som jeg har haft den ære at se ham ofte *tilforn.
Erich Madsen (til Pernille)
Hvad vil det sige, lille barn? Han lader som han kender mig ikke, da han dog har selv i dag været henne hos mig for at fri for sin datter.
Pernille
Hr. bogholder må ikke *regne herren. Således *taler han hundrede gange om dagen hen i tågen, thi han har så mange forretninger i hovedet.
Erich Madsen
Ha ha ha!
Vielgeschrey
Kommer Magdelone, Pernille?
Pernille
Ja, hun kommer i dette øjeblik.
Erich Madsen (til Vielgeschrey)
Hans kære datter pynter sig måske.
Vielgeschrey (sagte)
Atter bedemandsstil. (Højt) Ja, jeg tror det. Hun er ellers ikke meget for stads, men jeg kan tænke at hun *griber sig nu an.
Erich Madsen
Min herre er selv ikke meget for stads, derfor kan hans børn ikke heller være.
Vielgeschrey (sagte)
Atter bedemandsstil. (Højt) Nej, af mig skal ingen i huset lære *vellyst.
Erich Madsen
Ja, min herre har sagt mig det selv.
Vielgeschrey
Har jeg da nylig haft den ære at tale med monsieur?
Erich Madsen (sagte)
Ha ha ha! Atter hen i tågen. (Højt) Jeg mærker at min herre har altid hovedet fuldt af forretninger.
|O8v
Vielgeschrey
Ja, det er sandt, monsieur. Derfor har jeg udvalgt en arbejdsom ung person til min svigersøn som kan gå mig til hånde.
Erich Madsen
Jeg takker skyldigst.
Vielgeschrey (sagte)
Atter bedemandsstil.
Pernille
Er det ikke sandt som jeg siger? Det er lutter *bedemandsformularer.
Vielgeschrey
Men det lader som min herre har kendt mig tilforn.
Erich Madsen (sagte)
Atter hen i tågen. Men der kommer bruden. Se, min herre, der er *hans kære datter.
Vielgeschrey (sagte)
Atter bedemandsstil. Gid fanden fare i slige talemåder.
Scene 5
Magdelone (med *hårhue), personerne af forrige scene
Vielgeschrey
Kom frem, mit barn! Det er mig usigelig kært at det er kommet så vidt at jeg kan gifte jer af mit hus. I får en brav mand som kan forsørge jer.
Magdelone
Jeg tvivler ikke derpå, især eftersom ...
Pernille
Det er bedst at vi gør det kort og godt, thi herren har ellers en hob forretninger i aften.
Erich Madsen
Finder min herre det for godt at ægteskabskontrakten sluttes i aften?
Vielgeschrey
Ja, monsieur, jeg er fornøjet dermed.
Pernille
*giv hinanden straks hænder da. De er begge to som forlibte rotter.
|P1r
(De giver hinanden hænder, omfavner hinanden, enhver især gør gratulation. Notarius skriver, og Pernille siger ham sagte til)
Vielgeschrey
Adieu, hr. notarius. Jeg skal *skikke ham pengene i morgen.
(Notarius går bort)
Vielgeschrey
Så fortrædelig som denne dag har været for mig, så glad og *angenem derimod har aftenen været idet jeg har på en gang fået både min datter og min husholderske forsørget.
Erich Madsen (til Pernille)
Har han også giftet sin husholderske bort i aften?
Pernille (pegende på Leonora)
Ja, monsieur. Det er *det unge menneske som han dér ser ...
Erich Madsen
Det er et kønt menneske. Hvem får hun?
Pernille
Denne unge person som dér står. Han er bedemand her i byen.
(Begge brudefolkene står imidlertid og *karesserer hinanden)
Vielgeschrey
Nu har jeg glemt al min fortræd.
Erich Madsen
Ja, det er faldet ret vel ud; thi *ihvorvel bogholdere og bedemænd, af hvilke den ene har fået hans datter og den anden hans husholderske, er kun ringe folk, så kan de dog begge rigelig forsørge deres koner; thi jeg vil tjene, kære *svoger ...
Vielgeschrey
Hvorfor kalder han mig svoger?
Erich Madsen
Jeg er en gammeldags mand og retter mig efter den gamle verden.
Vielgeschrey (sagte)
Det må være, som Pernille siger, på sin bedemandsstil. (Højt) Jeg siger det ikke af hovmod, men fordi det er ikke brugeligt.
|P1v
Erich Madsen
Jeg ved nok at det er brugeligt iblandt fornemme folk *at sige monsieur til alting.
Vielgeschrey
Ej, han må ikke tage det op som en hovmod af mig.
Erich Madsen
Aldeles ikke, men ellers er jeg en mand der ikke har fornødent at *skæmme mig ved min profession. Både jeg og min søn kan leve *reputerligt og derforuden lægge penge op hvert år.
Vielgeschrey
Jeg tror det nok, men et år er dog ikke så godt som et andet. Det år efter *pesten tror jeg var et godt år for folk af den profession.
Erich Madsen (sagte)
Nu snakker han hen i tågen igen. (Højt) Jeg ved aldeles ikke hvad han vil sige med dette.
Vielgeschrey
Jeg mener, da *faldt der så mange bryllupper ind.
Erich Madsen
Hvad kommer bryllupper min profession ved?
Vielgeschrey
I er jo bedemand her i staden.
Erich Madsen (sagte)
Jeg tror *aldrig at han er rigtig i hovedet. (Højt) Hør, kære svoger, taler han så *i tanker, så ynker jeg ham, og taler han så for at spille gæk med mig, så gør han ikke vel.
Vielgeschrey
Hold op med den svogertitel, i pokkers navn! Er jeg jeres svoger?
Erich Madsen
Er min søn ikke gift med jeres datter?
Pernille (sagte)
Ret nu vil det bryde løs, men *det må ikke hjælpe.
Vielgeschrey
Jeg ved nok at det er en talemåde af jer bedemænd at kalde en pige i huset datter og herren for svoger, men om jeres søn har fået min husholderske, så er vi derfor ikke *svogre, thi jeg har min tro aldrig rørt hende.
Pernille
Hold nu ørene stive, Pernille.
Erich Madsen
*Hvad pokker vil I sige med jeres husholderske? Vil I gøre jeres datter til jeres tjenestepige?
|P2r
Vielgeschrey
Nej, jeg kender nok min datter, og jeg kender nok min husholderske, hr. bedemand.
Erich Madsen
Jeg er ingen bedemand, *i pokkers skind!
Vielgeschrey
Pernille, han siger at han er ingen bedemand. Jo, *min sjæl er I bedemand.
Pernille
Jo, herre, det er en af de ældste bedemænd her i staden.
Erich Madsen
Gid du får en ulykke, din *laptaske, *så vist som du lyver. Mit navn er Erich Madsen, og jeg er bogholder. Og det er min søn Peder som offentlig er blevet gift med jeres datter.
Vielgeschrey
Hvad pokker er dette for *kogleri? Jeg er allerede halvt forrykt i mit hoved. (Til Leander) Hør, monsieur, er I ikke Erich Madsen Bogholders søn?
Leander
Forlad mig det, kære svigerfar. Jeg hedder Leander og er hr. *Jeronimi søn.
Vielgeschrey
Hør, *seigneur Jonas Corfitzen, er det ikke jeres fætter?
Oldfux
Forlad mig det, min herre. Jeg hedder Oldfux og er en bekendt *pudsenmager her i staden til tjeneste.
Vielgeschrey
Jeg spør’ jer nok en gang, monsieur. Er I ikke bedemand her i byen?
Erich Madsen
Og jeg svarer jer nok én gang for alle at jeg er Erich Madsen Bogholder.
Vielgeschrey
Og I, *unge person, som har fået min husholderske, er I ikke en bedemand og en bedemands søn?
Peder
Jeg er Peder Bogholder, som har fået hans datter.
Vielgeschrey
I er gal, der står jo Peder Bogholder.
|P2v
Leander
Nej, herre, jeg hedder Leander.
Vielgeschrey
Ak himmel, hvad er dog dette? Enten er jeg gal eller I gale, eller *Ovidii Metamorphosis er *kommet i vore tider. Hør, min datter, *er du ikke min datter?
Leonora
Jo jeg er, hjerte papa.
Vielgeschrey
Og I, Magdelone, er I ikke Magdelone?
Magdelone
Jo, herre.
Vielgeschrey
Og du, min datter, er du ikke gift med Peder Erichsen Bogholder?
Leonora
Forlad mig, hjerte papa. Jeg er gift med Leander, Jeronimi søn.
Vielgeschrey
Aaah! Og I, Magdelone, er det ikke en bedemand I har fået?
Magdelone
Forlad mig, herre. Det er en bogholder.
(Vielgeschrey sætter sig ned på en stol og grunder)
Erich Madsen (til Leonard)
Min herre, hans gode broder er kommet rent fra forstanden. Vi må have bud efter en doktor, thi han *kender jo ikke en af os igen.
Leonard
Jeg har stået ganske fortabt og hørt på alt dette. Jeg tror ikke andet end her er spillet nogen *hokus pokus.
Vielgeschrey (springende op af stolen)
Jeg er *Alexander Magnus, og I andre er alle slyngler som skal dø for min hånd.
(Tager stolen i hånden og jager iblandt dem. Leonard fatter ham om livet og sætter ham)
Leonard
Min hjerte broder, kender I mig ikke?
Vielgeschrey
Ak, ak, ak! Jeg var ganske fra mig selv over disse historier. I er min broder Leonard?
|P3r
Leonard
Giv jer tilfreds, min hjerte broder. *Lad os *eksaminere sagen *med koldsindighed, thi her er vist nok spillet intriger. Hør, min kære Leonora! Jeg kan mærke at jeres far har villet gifte jer til én mod jeres vilje, og I derfor har brugt list for at undgå sådant giftermål.
Leonora (på knæ)
Ak, min allerkæreste far, jeg beder med grædende tårer om forladelse. Kærlighed til monsieur Leander på én side og *desperation på den anden har forført mig til at gribe til disse ulovlige midler.
Leander (også på knæ)
Gunstige hr. svigerfar, jeg er den person som han i morges viste så hånligt bort. Jeg har stillet mig an som jeg var Peder Erichsen Bogholder, for under det navn at nyde den skat som jeg ellers ikke kunne *blive mægtig.
Pernille (også på knæ)
Gunstige herre, jeg er *kaptajn for dette hele *kompagni af intriger. Jeg har opspundet alle disse listigheder, ikke for at bespotte min herre, men for at redde jeres kære datter, hvilken af fortvivlelse havde taget livet af sig selv hvis hun havde blevet tvunget at tage denne bogholder.
Oldfux (også på knæ)
Gunstige herre, jeg er Oldfux, en velstuderet vandrende ridder. Det var mig som agerede advokat og skriver i eftermiddag for at hindre herren at han ikke fik lejlighed at tale med Peder Erichsen da han kom at fri til Magdelone, som man bildte ham ind var herrens datter.
Vielgeschrey
Ak, monfrere, dette må jeg hævne om det skal koste mit liv.
Leonard
Monfrere, jeg kan forsikre at dersom de havde taget mig i ledtog med, havde jeg, uanset den *estime jeg har for min bror, ladet mig også bruge dertil. I må *forlade disse unge mennesker og anse disse intriger som *kærligheds- og fortvivlelsesvirkninger. Kærlighed er sådan stærk passion at man overtræder alle grænser for at nyde det som man inderligt *attrår. Hvad har I ellers at *sige på dette parti? |P3vEr det ikke ti gange bedre og *reputerligere end det andet? Er det ikke en *skikkelig, fornem og rig person?
Vielgeschrey
Men monfrere, han forstår ikke sit bogholderi. Jeg vil have en svigersøn som var *færdig deri og kunne gå mig til hånde i mine besværlige forretninger.
Leonard
Hør, monfrere! Vil I lyde mit råd, så *skaf først alle jeres skriverkarle af, *gak ud og besøg gode venner om aftenen, sov jeres middagssøvn, og bild jer ind at I har intet at forrette, og *se så til om der ikke skal blive mere bestilt i huset.
Vielgeschrey
Ej, monfrere, før ikke sådan snak. *Ingen ved hvordan skoen trykker, uden den som har den på foden.
Leander
Ak, min hjerte svigerfar, dersom han ville lade sin vrede fare, forsikrer og lover jeg at *lægge al min tid an på at regne og skrive for at gå ham til hånde i hans forretninger.
Pernille
Ja, det vil jeg *kavere for at han gør, herre.
Vielgeschrey
Ja du, din *laptaske! Du skal *betale mig legen.
Pernille
Hvis jeg ikke havde haft estime for herrens hus, så havde jeg ladet alting gå sin gang. Men *som jeg ikke kunne tåle at se herren *prostitueres og jomfruen bragt til fortvivlelse ved sådant parti, har jeg grebet til dette middel.
Leonard
Det er sandt som hun siger, thi hvorfor skulle hun sætte sig i sådan fare uden *nidkærhed havde drevet hende dertil?
Vielgeschrey
Lover I mig da, monsieur, at lægge jer efter bogholderiet?
Leander
Ja, *jeg svær’ kære svigerfar dertil.
Vielgeschrey
Hvad råder I mig da at gøre, monfrere?
Leonard
Jeg råder og beder for al den broderlige kærlighed der |P4rer imellem os at I forlader dem det alle, thi *kontrakten er alt sluttet som ikke kan ophæves.
Vielgeschrey
*Så bli’r det vist, monsieur, at I vil lægge jer efter bogholderiet?
Leander
Ja, jeg svær’ kære svigerfar dertil.
Vielgeschrey
Så vil jeg da kalde jer svigersøn og forlade alle de andre hvad de har gjort mig imod. *Stå kun op igen.
(De rejser sig alle)
Vielgeschrey
Min hr. Erich Madsen! I ser *hvordan er tilgået. Jeg havde tænkt at give min datter til hans søn, men disse forlibte personer har spillet ham i husholderskens hænder. Hun er ellers et skikkeligt menneske, er kommet af godtfolk og ikke over sine 40 år, så der kan være forhåbning at hun kan *fortplante bogholderiet.
Erich Madsen
I må selv beholde jeres husholderske, *det I får en ulykke! Hun skal aldrig blive min svigerdatter.
Vielgeschrey
Det må I *trækkes om.
Erich Madsen
Jeg skal lade jer stævne.
Vielgeschrey
I må stævne min pige og den karl som har smedet på det ægteskab, thi jeg kan gøre min ed på at det er mig uafvidende.
Erich Madsen
Ak, jeg elendige mand!
Peder
Ak, jeg *fattige Per Erichsen!
Magdelone
Ak, min engel, vær ikke vred.
Peder
Ej, *gak til Bloksbjerg.
Magdelone
Jeg har *3000 rigsdaler på rente som jeg har *lagt mig til |P4vgode i herrens tjeneste. Hans datter får ikke så meget til medgift.
Peder
Jeg kommer da til at *skikke mig deri, papa.
Erich Madsen
Gør hvad du vil. Kom, lad os gå hjem uden at tage afsked med de bedragere.
Vielgeschrey
*Hans tjener, hr. bogholder. Jeg vil *rekommandere min svigersøn til hans *information.
Erich Madsen
I må rekommandere fanden.
Leander
Adieu, hr. bogholder.
Oldfux
Hans tjener, Peder Erichsen. Jeg ønsker til lykke.
Pernille
Adieu, hr. bogholder. *Prosit die Mahlzeit.
Peder
Adieu, I slyngler tilsammen.
Leonard (til *spectatores)
*Af dette korte skuespil
se til at du kan lære
at der vil mer’ end støjen til
for flittig at *passere;
thi ser man en at spilde tid
ved søvn og gode dage,
så en ved alt for megen flid
sig sætter *óg tilbage.
En løber, slider et par sko
for ringe ting at vinde,
han *båded’ mere hvis i ro
bag ovnen han sad inde;
thi som det stundom farligt er
at være alt for *vittig,
så mangen ødelagt man ser
|P5r*for han er alt for flittig,
for han af lutter *hurtighed
frem og tilbage løber.
En bygger for at rive ned,
en støber og omstøber.
Den stundesløses karakter,
så vidt jeg kan *besinde,
jeg ved ej i komedier
om man skal kunne finde.
*Jeg bryder is her samt i mer’,
mig underkaster dommen,
at intet udi verden er
den første gang fuldkommen.
*(Finis)
 
 
 
xxx
xxx