Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*Første akt
*Scene 1
Antonius
Jeg kan *sværge på at mit hjerte sidder mig i min hals; thi jeg skal tale med *mester Herman og *begære hans datter som jeg længe har været forlovet med, men hemmeligt.
Dette er den tredje gang jeg har været *på vej, men er gået tilbage igen. Var det ikke *for skams skyld og den bebrejdelse jeg må lide af min mor, så gik det ligeså til denne gang. Det er en *naturlig fejl og *frygtagtighed som jeg ikke let kan overvinde: Hver gang jeg vil banke på døren, er det ligesom en vil holde min hånd tilbage.
Men *frisk mod, Antonius, er halv tæring. Det hjælper ikke, *du må dertil. Jeg må pynte lidt på mig først, thi folk siger at mester Herman er blevet *curiøsk *på nogen tid.
(Han tager sin *halsklud af og binder den om igen, tager en kam af lommen og kæmmer sit hår, *børster sine sko)
Nu tror jeg nok at jeg *så vidt kan *passere, nu må jeg banke på. Se! *Så sandt jeg er ærlig: Er det ikke ligesom en holder min |A2vhånd? Ej, *kurasje, Antonius, jeg ved du har jo intet ondt gjort. Jeg kan jo ikke få mere end nej.
(Banker på)
Scene 2
Henrik, Antonius
Henrik (ædende på et smørrebrød)
*Serviteur, *mester *Antoni, hvem vil *I tale med?
Antonius
Jeg *ville tale med mester Herman om han var alene.
Henrik
*Jo mænd, han er *endelig alene, men sidder og læser.
Antonius
Da er han mere *gudfrygtig end jeg.
Henrik
Dersom der kom en *forordning ud at *Herculus skulle være en *postil, så tror jeg han skulle kunne *præke når det skulle være.
Antonius
Men har han så stunder *formedelst sit arbejde at læse i sådanne bøger?
Henrik
I skal *agte at *husbond har to bestillinger: Han er både kandestøber og *politicus.
Antonius
*Det rimer sig meget lidet sammen.
|A3r
Henrik
Vi har *óg mærket det samme; thi når han gør noget arbejde, som sjældent sker, så ser det så *politisk ud at vi må støbe det igen; men vil I ellers tale med ham, så kan I gå lige ind i dagligstuen.
Antonius
Jeg har et vigtigt ærinde, Henrik. Thi mellem os at sige så vil jeg begære hans datter, som jeg så længe har været forlovet med.
Henrik
Det er sandt. Det er min tro et vigtigt ærinde. Men hør, mester Antoni, I må ikke tage ilde op at jeg *varer jer om en ting: vil I tænke på at jeres *ansøgning skal lykkes, da må I *sætte *jeres ord på skruer og føre en *sirlig tale; thi han er blevet forbandet *curiøsk *på nogen tid.
Antonius
Nej, såmænd gør jeg ej, Henrik. Jeg er en god ærlig håndværksmand, som ingen *komplimentationer har lært. Jeg siger kun slet og ret at jeg *har elskov til hans datter og begærer hende til hustru.
Henrik
Ikke andet? Ja, så *skal jeg give min hals om I får hende. *I det ringeste må I begynde jeres tale *af det ord såsom eller eftersom. I skal agte, mester Antoni, at I har med en *studeret mand at bestille der |A3vlæser dag og nat *politiske bøger så han må blive gal. *Det meste han på nogen tid har haft at dadle på folkene her i huset, er at der er sådant *gement *væsen hos os alle, *besynderlig hos mig hvilken han aldrig nævner uden han kalder mig “din *liderlige, gemene slyngel.”
Han ville endelig med djævels magt forleden uge at *mutter skulle gå med *adrienne, skønt han kom ingen vej dermed; thi mutter er en gudfrygtig gammeldags kone som hellere lod sit liv end lagde sin *flaskede trøje af. *Han går frugtsommelig med noget, hvad pokker det også er. Derfor om I vil lykkes i jeres *frieras, så må I følge mit råd.
Antonius
*Jeg agter min tro ingen slingring, men går lige til.
Scene 3
Henrik (alene)
Den største vanskelighed ved at fri er at hitte på hvorledes man skal begynde sin tale. Jeg har selv engang gået på frieri, men kunne i fjorten dage ikke hitte på hvad jeg skulle sige. Jeg vidste nok at man skulle begynde talen *af det ord såsom eller eftersom, men det var ulykken at jeg ikke kunne hitte på andre ord at hæfte til dette såsom.
Jeg gad derfor ikke *plage mig |A4rlængere dermed, men gik hen og købte mig en *formular hos *Jacob Skolemester for *8 skilling, thi han *sælger stykket således. Men det løb forbandet galt af for mig; thi da jeg kom midt i talen, kunne jeg ikke hitte på resten, og jeg *undså mig ved at tage papiret op af lommen. Jeg har kunnet *profekt føre den tale både før og siden som mit fadervor, men da jeg skulle bruge den for alvor, kom den i baglås for mig. Den var således:
*Næst tjenstlig salutems hilsen er jeg Henrik Andersen af *velberåd hu, drift og tilskyndelse hidkommet at lade eder vide at jeg *er ej mer af stok og sten end andre, og *såsom alting i verden finder hos sig elskov, endogså umælende bæster, altså er jeg med Gud og æren hidkommen uværdig at begære og forlange eder til min hjertens allerkæreste.
Synes jer ikke, *mossiørs, at den var 8 skilling værd? Vil nogen ellers af jer give mig mine 8 skilling igen, da vil jeg gerne overlade jer den; thi jeg bilder mig ind at hvo der kan føre samme tale vel, kan få hvilken brav mands datter han vil begære. Vil I give mig 6 skilling da? Jeg har min tro selv givet 8 skilling for den. *Skam der sælger den ringere.
Men der kommer *fatter, jeg må løbe.
Scene 4
Herman von Bremen, Antonius
Herman
*Han skal have tak, monsieur Antonius, for sit gode tilbud, han er en *smuk skikkelig karl. Jeg tror nok min datter kunne være *vel holden med ham. Men jeg ville gerne have en til svigersøn der har studeret sine *politica.
Antonius
Min kære monsieur Herman von Bremen. Men *man kan ikke *føde kone og børn dermed.
Herman
Ikke det? Mener I at jeg har i sinde at dø kandestøber? I skal se det inden et halv år går til ende. Jeg håber når jeg har læst *Den europæiske herold igennem, at man skal nøde mig til at *tage en plads an i *rådet. *Den politiske Nachtisch kan jeg allerede på mine fingre; men den vil ikke *forslå. Skam få *autor, han *måtte have gjort den noget *vidtløftigere. I kender vel den bog?
Antonius
Nej, jeg gør ikke.
Herman
Da skal jeg låne jer min. Den er så god som den er liden. Al min hele *politica har jeg af den bog samt af *Hercules og Herculiscus.
|A5r
Antonius
Den sidste er jo kun en roman?
Herman
Ja, det er sandt nok, gid verden var fuld af sådanne romaner. Jeg var på *et vist sted *forgangen dag hvor en fornem mand hviskede mig i ørene: “Hvo der har læst den bog med forstand, kan *forestå den største bestilling, ja, regere et helt land.”
Antonius
Ja, fatter. *Når jeg skal slå mig til læsning, forsømmer jeg mit håndværk dermed.
Herman
Jeg siger jer, monsieur: Jeg agter ikke længe at blive ved kandestøberiet. Jeg burde for længe siden at have forladt det; thi hundrede brave mænd her i byen har sagt mig: “Herman von Bremen, I burde være noget andet.” Ja, det er ikke længere siden end forgangen dag at en *borgmester lod i rådet falde disse ord: “Herman von Bremen kunne nok tjene til andet end kandestøber, den mand *har det inde som mange af os i rådet selv må lede efter,” hvoraf I kan slutte at jeg ikke dør kandestøber. Vil derfor gerne have en til svigersøn der lægger sig efter *statssager, såsom jeg håber med tiden at både han og jeg skal komme i rådet. Vil I nu begynde på Den politiske Nachtisch, så vil jeg eksaminere jer hver *lørdag aften *hvor vidt I er avanceret.
|A5v
Antonius
Nej, *min tro vil jeg ikke! Jeg er for gammel til at gå i skole igen på ny.
Herman
Ja, så er I óg ikke skabt til at være min svigersøn. *Adieu.
Scene 5
*Geske, von Bremens kone, Antonius
Geske
Det er forskrækkeligt med min mand, han er aldrig inde og ta’r vare på sit arbejde. *Jeg ville give noget godt til at jeg kunne få at vide hvor han har sin gang.
Men se, monsieur Antonius, går han her alene? Vil han ikke komme ind?
Antonius
Nej tak, *mutter, jeg er for ringe dertil.
Geske
Ej, hvad er det for snak?
Antonius
Jeres mand har fået politiske griller og *går med en borgmester i maven. Han *kaster på nakken af håndværksfolk som jeg og mine lige. Han bilder sig ind at han er klogere end *notarius politicus selv.
Geske
Den nar, den *gæk, *vil I agte ham? Jeg tror før han bliver *stodder og kommer til at *betle sit brød end han bli’r borgmester. Kære Antonius, I skal ikke agte |A6rham, og lad ikke den godhed falde som I har for min datter.
Antonius
Von Bremen *sværger på at *hun skal ingen have uden en politicus.
Geske
Jeg skal før vride halsen om på hende end hun skal få en politicus. I gamle dage kaldte man jo en *skælm en politicus.
Antonius
Jeg agter ikke heller at blive sådan en. Jeg vil *nære mig redeligt med mit hjulmageri. Det gav min salig fader sit daglige brød, og jeg håber det skal også føde mig. Men her kommer en *dreng som vil vist tale med jer.
Geske
Hvad vil I, mit barn?
Drengen
Jeg ville gerne tale med mester Herman.
Geske
Han er ikke hjemme, vil I sige mig det?
Drengen
Jeg skulle høre fra vor *madame om det fad var færdig som hun bestilte for 3 uger siden. Vi har haft *ti og ti bud derom, men man opholder os kun med snak.
Geske
Bed jeres madame, min søn, at hun ikke |A6vbliver vred, det skal blive *vist færdig til i morgen.
En anden Dreng
Jeg skulle *fornemme én gang for alle, om de tallerkener kan blive færdige. De kunne have været *gjort og opslidt siden vi bestilte dem. Mutter svor på at I får ikke så hastigt arbejde for os igen.
Geske
Hør, *mit hjerte barn, når I bestiller noget herefter, skal I bestille det hos mig. Min mand *har somme tider nogle svin på skoven, så det *gør ingen gode at tale med ham derom. Tro mig på mine ord, det skal blive færdigt på lørdag. Adieu.
Her ser I, min kære Antonius, hvorledes det går til i vort hus. Vi mister ved min mands forsømmelse et arbejde efter et andet.
Antonius
Er han da aldrig hjemme?
Geske
Sjældent; og når han er hjemme, *bygger han kasteller i luften så at han har ingen tanke til arbejde. Jeg forlanger intet af ham uden at han vil *have indseende med folkene; thi når han gør noget, må svendene gøre det om igen. Se, der er *Peiter, han skal *tilstå mine ord.
Scene 6
Peiter, Geske, Antonius
Peiter
Her er manden *ude, mutter, som skal have penge for de 8 tønder kul vi fik i går.
Geske
Ja, hvor skal jeg tage pengene fra? Han *får at bie til min mand kommer hjem. Kan *du ikke sige mig, Peiter, hvor min mand har sin gang om dagen?
Peiter
Omtrent ved disse tider er han i et vinhus hos Jacob von Lübeck ved *Mühlenbrück. Der holdes alle dage et *collegium, som de kalder collegium *polemiticum, hvor over tolv personer kommer sammen og snakker om statssager. Jeg var derinde i går, men i en anden stue, og så dem sidde alle ved et bord og *husbond ved *bordenden.
Geske
Kendte du nogle af dem?
Peiter
Ja mænd, jeg kender dem alle, lad se: Husbond og værten i huset var to, Frantz Parykmager 3, Christopher Maler 4, Gilbert Tapetmager 5, Christian Farver 6, Gert Buntmager 7, Henning Brygger 8, Sivert *Posekigger 9, *Niels Skrive|A7vmester 10, *David Skolemester 11 og Richart *Børstenbinder 12.
Antonius
Det er alle nogle *fede karle at tale om statssager. Hørte I ikke hvad de talte?
Peiter
Jeg hørte det nok; men jeg forstod kun lidt deraf. Jeg hørte nok at de *satte kejsere, konger og *kurfyrster af, og andre i deres sted igen. Nu talte de om *told, nu om accise og konsumption, nu om udygtige folk som var i *rådet, nu om Hamburgs *opkomst og handelens forfremmelse, nu *kastede de op i bøger, nu kiggede de i landkort. Richart Bøstenbinder sad med en *tandstikker i hånden så jeg tror han må være sekretær i rådet.
Antonius
Ha ha ha. *Det første jeg møder ham, skal jeg *min tro sige: “Goddag, hr. sekretær!”
Peiter
Ja, men *ikke mine ord igen. Gid fanden have med de folk at bestille som kan sætte konger og fyrster, ja borgmester og råd selv af.
Geske
Taler min mand også med?
|A8r
Peiter
Ikke meget, han sidder kun og grunder og ta’r snustobak medens de andre taler, og når de har *udtalt, *deciderer han.
Geske
*Kendte han dig ikke *da?
Peiter
Han så mig ikke; thi jeg var i en anden stue, og omendskønt han havde set mig, så havde hans højhed ikke tilladt ham at kende mig; thi han havde en mine som en *kredsoberst, som den øverste borgmester når han gi’r audiens til en *minister. Folk så snart de kommer i collegier, får ligesom en tåge for øjnene så de ikke kan se end deres bedste venner.
Geske
Ak, jeg arme menneske! Den mand fører os vist i ulykke om borgmester og råd får at vide sådant at han sidder og reformerer staten. De *gode mænd vil ingen reformation have her i Hamborg. *Se kun til om vi ikke får *vagt for vort hus førend vi ved et ord deraf, og min gode Herman von Bremen bli’r trækket i fængsel.
Peiter
*Det kan nok ske; thi rådet har aldrig haft mere at sige end nu siden den tid kredstropperne lå i Hamburg. Det hele borgerskab er ikke mægtig til at tage ham i forsvar.
|A8v
Antonius
*Lapperi! Det er kun at le af sådanne karle. Hvad kan en kandestøber, en maler eller *børstenbinder vide af statssager? Rådet vil *heller *divertere sig end blive bange derover.
Geske
Jeg vil derhen samme øjeblik og *læse teksten for dem alle. Kom, lad os gå.
 
 
 
xxx
xxx