Tilbake til søkeresultater
no previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
*FORSVARENDE FORTALE

Til den velvillige læser fra Peder og Anders Klim, *Thomas Klims sønner, sønnesønner af *Klim den Store

Eftersom det er kommet os for øre at visse skeptiske personer sår tvivl om sandheden af denne *beretning, og der derfor i vide kredse verserer ondsindede rygter om udgiveren af Den underjordiske rejse, har vi besluttet at det vil være fornuftigt – for mens tid er, at imødegå disse rygter – at forsyne denne nye udgave med vidnesbyrd fra nogle af vores landsmænd. De *vidner vi fremfører, |)(2rer hævet over enhver indsigelse: Om de to første ved vi at de har været samtidige med vores helt, de øvrige har levet tæt på Klims egen tid, og alle er mænd af gammel dyd og iøjnefaldende troværdighed, der hverken plejer at binde verden noget på ærmet eller *tage fejl af skyggen og legemet. Når vi fremlægger så tungtvejende vidnesbyrd, og når vi fremlægger dem i vidnernes egen hånd og forsynet med deres segl, |)(2vmå vores *kritikere tie, erkende deres vantro og kassere deres forhastede domme. Det vidnesbyrd vi for nylig har fået *tilsendt, har følgende ordlyd:
*“På opfordring af de fremragende unge mænd Peder og Anders Klim bevidner vi hermed at der blandt den berømmelige Niels Klims bøger gemte sig et håndskrift |)(3rmed titlen Min underjordiske rejse. Til denne rejsebeskrivelse var der vedføjet *en underjordisk grammatik med en tilhørende ordliste på to sprog: dansk og quamitisk. En sammenholdning af denne gamle bog og hr. *Abelins latinske version, som foreligger på tryk og er almindeligt kendt, viser at denne på ingen måde afviger fra originalen. Til bekræftelse |)(3vaf dette har vi sat vores segl under.”
*Adrian Pedersen, *med egen hånd
Jens Thorlaksen, med egen hånd
Svend Klak, med egen hånd
Joachim Brander, med egen hånd
Jens Gad, på egne og min brors vegne, med egen hånd
Jeronimus Gibbs, skotte, med egen hånd
Det er vores håb at dette gode og ægte vidnesbyrd vil fjerne enhver tvivl. |)(3vHvis på den anden side kritikerne trods alle disse vidner fremturer i deres *skepsis, må vi indtage vantroens fæstning med *andre våben. Det er en kendsgerning at der i den egn af Norge der kaldes *Finmarken, findes mennesker der har så godt et kendskab til den okkulte filosofi, som lærde i andre lande ikke har så meget som nærmet sig, at de kan fremkalde og stille uvejr, skabe sig selv om til ulve, |)(4vtale forskellige sprog som er aldeles ukendte i vores del af verden, og krydse hele jordkloden fra Nordpolen til den modsatte pol på en lille times tid. Vi havde for nylig besøg af *en same ved navn Peyvis, der efter ordre fra *byfogeden gav så forbløffende prøver på sin kunst og sin lærdom at alle de der så det, mente han var kvalificeret til en |)(5rdoktorhat. Og da der på samme tid var kommet en særdeles hård kritik af Klims Underjordiske rejse, som kritikeren mente man måtte henregne under ammestuesnak, fik Peyvis (eftersom det gjaldt familien Klims ære og værdighed) besked på at mønstre alle sine kunster og forsøge at gennemføre en underjordisk rejse. |)(5vPeyvis fulgte lydigt byfogedens ordre og erklærede sig villig *med omtrent følgende pralende ord om sin magtfulde kunst, som han sagde på dansk:
*Alt hvad du ser på vor jord, har jeg magt over: frodige jorder
udtørres brat på mit bud og blir golde når safterne tykner,
bugner af rigdom igen når jeg vil, de nøgneste klipper
udspyr strømme af grågrumset vand, for mig glatter havet
brænding og bølgegang ud mens zephyrens luftende vinde
lægger sig tyst for min fod, og floderne lyder min ordre.
|)(6r*Alle var stive af skræk over så eventyrligt et løfte. Men ikke så snart havde han sagt det før han uforfærdet gjorde sig klar til rejsen. *Han klædte sig af, og så snart han havde lagt sit tøj til side, forvandlede han sig (hvor mærkeligt det end kan lyde) til en ørn, hvorpå han *lettede og forsvandt. Først da han havde været væk en hel måned, kom han igen: en tidlig fredag aften inden stjernerne for alvor var på himmelen, trådte denne *Doktor Hamskifte |)(6vind i byfogedens hus. Nu var han aldeles *slap og svag og udmattet som et udslidt øg, for han havde opbrugt alle sine kræfter, og *sveden tapløb fra ham. Da han havde haft tid til at få vejret, og et glas brændevin havde fået ham til hægterne igen, gav han en rapport om sin rejse og *fortalte omhyggeligt og i alle detaljer hvad der var sket på hans flyvetur og nede i underverdenen. |)(7rHan forklarede at efter fornyede kampe, som tilhængerne af Klims parti var kommet sejrrigt ud af, var magten vendt tilbage til vores Niels' søn. Han regerede længe under sin mors formynderskab, men er nu en gammel mand med store bedrifter bag sig og hersker vidt og bredt i den underjordiske verden under navnet Niels den Anden. Alt hvad den lærde mand fortalte, |)(7vblev med det samme skrevet ned punkt for punkt. Og den beretning vil give et omfattende stof til et historisk værk som lærde kredse i Bergen har stillet os i udsigt under titlen Fortsættelse af det femte monarkis historie. Sammen med dette værk vil også den quamitiske grammatik blive udgivet. Den har ganske vist ikke nogen interesse i øjeblikket, men kan blive til stor nytte for vores efterkommere. Vores land fostrer jo særdeles mange |)(8r*projektmagere – ikke et ondt ord om dem – der vil anvende al deres tid, arbejds- såvel som fritid, i søvne som i vågen tilstand på at etablere handelsforbindelser med quamitterne, og de vil ikke helme før de har opfundet nogle maskiner der gør det muligt, uden fare og uden brug af magi, at besejle den underjordiske verden.
|)(8vJa, *pak jer nu bort, I skeptiske sjæle! For fremtiden må I træde varsommere i betydningsfulde sager.
*Gå, I folk, pak jer bort! Bed om undskyld for alt hvad I sagde!
|)(8vGå hjem og hæng jer – eller hæng jeres meninger i skabet for fremtiden så den slags forhastede og uretfærdige domme ikke giver den lærde verden et dårligt omdømme.

Slut på den forsvarende fortale

*Så vidt familien Klim, der har besluttet at denne forsvarstale er tilstrækkelig, og at der ikke er behov for yderligere værn mod de pile som visse kritikere udsender. Den foreliggende genudgivelse er forøget med *et antal passager som den første udgiver enten havde udeladt på grund af sløseri eller ikke kunne læse på grund af snavs i håndskriftet.
 
 
 
xxx
xxx