V1.13 Danish flag   Norwegian flag   English flag
holbergs skrifter logo

Ludvig Holbergs skrifter

En tekstkritisk og kommenteret udgave

Ludvig Holberg (1684–1754) er en hovedskikkelse i den skandinaviske oplysningstid. I denne tekstkritiske udgave er Holbergs samlede forfatterskab for første gang digitalt tilgængeligt. Teksterne er søgbare og udstyrede med ord- og sagkommentarer, indledninger, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne.

Medallion inscribed with LVDOVICVS LIBER BARO DE HOLBERG with a portrait of LH

“Henrich.
Jeg vil være gandske neutral udi denne Sag og opføre mig
upartisk som en ærlig Mand sømmer og anstaaer; thi jeg har
faaet Penge af dem begge.”