Ludvig Holbergs Skrifter – Beta-version

Ludvig Holberg (1684–1754) er en hovedskikkelse i den skandinaviske oplysningstid. Hans store og alsidige forfatterskab står centralt i både dansk og norsk litteratur.

Ludvig Holbergs Skrifter (LHS) er en tekstkritisk og kommenteret udgave af Holbergs værker. Den udkommer i samarbejde mellem Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Dette er en beta-version af udgaven, som efter planen skal ligge færdig i 2015.

Udgaven skal indeholde alle tekster som kendes fra Holbergs hånd, tekstkritisk gennemgået og kommenteret. Ved siden af teksterne kan man se faksimiler af førsteudgaverne. Rettelser anføres i noteapparat, så man vil kunne kontrollere det, der er gjort ved teksterne. Ligeledes vil man kunne finde oplysninger om de vigtigste forskelle i ordlyd (varianter) mellem udgaver fra Holbergs tid af samme tekst. Man kan også søge i både Holbergs tekster og i kommentarmaterialet.

Kommentarmateriale er tilgængeligt i form af indledninger, tekstkritiske redegørelser og punktkommentarer. Det er desuden muligt at slå ord og formuleringer op i Holbergordbogen.

 

Projektet finansieres af

Augustinus FondenFritt OrdKulturministerietKulturrådetMeltzerfondetSparebanken VestStatens Kunstråds LitteraturudvalgUniversitetet i Bergen