Ludvig Holbergs Skrifter

En tekstkritisk og kommenteret udgaveLudvig Holberg (1684–1754) er en hovedskikkelse i den skandinaviske oplysningstid. Hans store og alsidige forfatterskab står centralt i både dansk og norsk litteratur.

I denne tekstkritiske udgave er Holbergs samlede forfatterskab for første gang digitalt tilgængeligt. Teksterne er søgbare og udstyrede med ord- og sagkommentarer, indledninger, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne.

 Projektet finansieres af

Augustinus FondenFritt OrdKulturministerietKulturrådetMeltzerfondetSparebanken VestStatens Kunstråds LitteraturudvalgUniversitetet i Bergen