V2.13 Danish flag   Norwegian flag   English flag
holbergs skrifter logo

Ludvig Holbergs skrifter

En tekstkritisk og kommenteret udgave

Ludvig Holberg (1684–1754) er en hovedskikkelse i den skandinaviske oplysningstid. I denne tekstkritiske udgave er Holbergs samlede forfatterskab for første gang digitalt tilgængeligt. Teksterne er søgbare og udstyrede med ord- og sagkommentarer, indledninger, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne.

Medallion inscribed with LVDOVICVS LIBER BARO DE HOLBERG with a portrait of LH

Jeg hører undertiden heller min Kocke-Pige tale end jer;
thi hun taler fornuftigt udi en slett Kocke-Pige-Stiil og I fører Pølse-Snak udi en lærd Stiil.