Ludvig Holbergs Skrifter

Comedies

 Den Politiske Kandstøber (1723)
 Den Vægelsindede (1723)
 Jean de France (1723)
 Jeppe paa Bierget (1723)
 Mester Gert Westphaler (1723)
 Mester Gert Westphaler (1724)
 Den 11. Junii (1724)
 Barselstuen (1724)
 Det Arabiske Pulver (1724)
 Juele-Stue (1724)
 Mascarade (1724)
 Jacob von Tyboe (1725)
 Ulysses von Ithacia (1725)
 Kilde-Reysen (1725)
 Melampe (1725)
 Uden Hoved og Hale (1725)
 Den Vægelsindede (1731)
 Henrick og Pernille (1731)
 Diderich Menschen-Skræk (1731)
 Hexerie eller Blind Allarm (1731)
 Dend Pandtsatte Bonde-Dreng (1731)
 Det Lykkelige Skibbrud (1731)
 Erasmus Montanus (1731)
 Pernilles korte Frøiken-Stand (1731)
 De u-synlige (1731)
 Den Stundesløse (1731)
 Den Honnette Ambition (1731)
 Plutus (1753)
 Huus-Spøgelse eller Abracadabra (1753)
 Den Forvandlede Brudgom (1753)
 Philosophus udi egen Indbilding (1754)
 Republiqven eller Det gemeene Beste (1754)
 Sganarels Reyse til Det Philosophiske Land (1754)
 Nye-Aars Prologus til en Comoedie (1723)
 Den Danske Comoedies Ligbegængelse (1727, trykt 1746)
 Don Ranudo de Colibrados (1745)