Tilbage til søgeresultater
previous icon next icon
Vis      Tekstkilder    Vejledning
Klik på sidetal for at se faksimiler    
   
Kapitel 9
Om høje regenters pligt
Angående høje regenters pligt da er frem for alle ting fornødent at de flittigt lærer hvad som henhører til sådan pligts kundskab |2 81efterdi ingen med berømmelse kan øve det som han ikke vel har lært. En del bilder sig vel ind at der udfordres ikke så stor klogskab til at forestå et rige, og derfor holder det italienske ordsprog ikke ilde grundet: Pochissimo cervello basta à governar tutto ’l mondo, man kan med liden forstand regere den hele verden; men erfarenhed lærer os at der fordres stor klogskab dertil. Dog er ikke fornødent at en regent oplæres i alle videnskaber, men alene sådanne som hensigter til regeringens rette forståelse, og besynderlig øves i historier og moralske philosophi, óg må en ung prins holdes fra alle de vellyster der kan hindre ham fra at nå sådanne videnskaber; dog forstås ikke derved de lege og tidsfordriv hvorved sindet og legemet forfriskes, såsom jagen, skyden og andre fornøjelige ridderspil, hvorom kan videre læses hos Francisc. Patricium l. 3. tit. 1.
Almindelige regler som regenter må følgeAlle dyder er en regent velanstændige, men besynderlig gudfrygtighed, mildhed og tapperhed, óg må han alle tider have sine undersåtters velfærd for øjnene og tænke på det: Salus populi suprema lex esto, gøre sådanne love som tjener til det gemene bedste, |2 82indrette sådan disciplin at borgerne bekvemmer sig til at leve efter lovene, ikke så meget af frygt for straf som af skik og sædvane, og besynderlig have omsorg for at den kristelige lærdom uforfalsket bliver lært efterdi samme religion, foruden det at den hjælper til den evige salighed, opbygger også det borgerlige levned mere end alle civile love. Besynderlig finder en fyrste stor tryghed i den evangeliske tro, såsom doct. Masius lærer i hans skrift mod Beckmann, De interesse principum circa religionem evangelicam.
En regent må i lige måde foreskrive klare love og ikke flere end som fornødent gøres, ikke forbyde det fornuften i sig selv forbyder. I lige måde efterdi der forgæves gøres love dersom man ustraffet kan overtræde dem, så må regenter vel håndhæve de samme og straffe overtrædere efter deres forseelse.
I lige måde efterdi menneskene har forenet sig sammen og begivet sig i stæder i den henseende at forsikres og beskyttes mod andres uret, så hører det regenter til desto skarpere at forbyde sådan uret, jo mere lejlighed deres na|2 83boskab kan give den ene at beskadige den anden, ej heller må de således anse personer at de høje og mægtige efter behag kan undertrykke de ringe og fattige.
Og efterdi en regent ikke selv kan forrette alting, men må bruge andre at lette sig byrden, og som sådanne ministres forseelser ofte bliver ham tilregnet såsom den der har betroet dem de vigtigste sager, så må han ikke bruge uden bekvemme og dygtige mænd til sådant, efterforske flittigt deres forhold og straffe enhver efter fortjeneste.
Omendskønt en regent er ikke forbundet til at føde sine undersåtter, så er dog hans pligt at række den nødlidende hånden og hjælpe den der uden sin forseelse er gerådet i armod, efterfølgende deri de peruvianske konger, hvilke af alle deres titler elskede meget den at hedde de fattiges velyndere. I lige måde må den høje øvrighed se til at undersåtternes gods bliver formeret, og til den ende opmuntre dem til handel, kunst og arbejde, forbyde al overdåd og fordrive dem der ikke vil arbejde og er landet alene til byrde.
|2 84Og efterdi et riges styrke består i borgernes samdrægtighed, så må en regent vel se til at der ingen splid og uenighed er iblandt dem, hvilket vil give årsag til oprør og borgerlige krige, der er så meget slemmere end de krige der føres mod en fremmed fjende, som krig ellers er slemmere end fred.
I lige måde såsom man ikke alle tider kan være forsikret for sine naboers overlast, så må en regent i fredstider stedse tænke på krig, oplære borgerne i martialske sager, forsyne landet med våben, fæstninger og penge og give nøje agt på naboernes idrætter, item bestyrke sig med andres venskab og forbund.
 
 
 
xxx
xxx