previous icon next icon
 
Indledning til Erasmus Montanus
fra bogudgaven Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker (2017)

“Monsøren er blevet så lærd at han ikke mere kan forklare sin mening på sit modersmål” – så enkelt kan Erasmus Montanus’ lillebror Jacob sige det. Den latintalende Erasmus er muligvis akademisk klog, men han er socialt dum – og det kommer han til at lide for i en verden hvor hans værdier ikke tæller.

Rasmus Berg – eller på latin: Erasmus Montanus – har tilbragt nogle år som studerende ved Københavns Universitet. Her underviste man, ligesom på andre europæiske universiteter, i første halvdel af 1700-tallet stadig udelukkende på latin. Det var derfor helt almindeligt at akademikere brugte latinske gloser og vendinger, også når de skrev på dansk. Men det var naturligvis en stil man måtte aflægge sig når man skrev til ikke-akademikere.
Det er det Erasmus Montanus ikke har forstået. Hjemvendt til sin barndoms landsby blærer han sig med sin latin og sine evner til at disputere og jonglere med logiske slutninger, syllogismer, som man dyrkede på universiteterne. Erasmus er dog en middelmådig logiker, og flere af hans syllogismer er oplagt fejlagtige. Ikke desto mindre tror hans stakkels mor vitterligt at hun er blevet forvandlet til en sten. Latin og lærdom er magt, og det er en magt som Erasmus Montanus misbruger til at tryne sine benovede forældre og deres naboer, der ikke har gået på universitetet.
Men det viser sig at han kommer til kort, først i mødet med sin jordbundne bror Jacob, hvis ægte, sunde fornuft tydeligt udstiller Erasmus’ udvendige skolelærdom, og siden i mødet med Per Degn, der ganske vist er aldeles blottet for den lærdom han gør sig til af – men som i naboernes øjne besidder den autoritet og troværdighed som Erasmus ikke er i stand til at skabe sig. Den på én gang snu og ynkelige Per Degn, hvis bedste forsvar er et angreb, er en af de store komiske skikkelser i Holbergs forfatterskab.
Situationen tilspidses da Erasmus insisterer på at jorden er rund, og at den bevæger sig – og da dét kommer hans kommende svigerfar for øre, aflyser han brylluppet. Kæresten, Lisbed, trygler Erasmus om at opgive sin overbevisning om jordens beskaffenhed. Erasmus vakler, men holder fast.
Til sidst henvender ridefogeden sig til en løjtnant for at få Erasmus indkaldt som soldat. Det klarer løjtnanten ved et fikst kneb, en af de falske syllogismer Erasmus selv ynder at brillere med. For at slippe fri er Erasmus tvunget til at medgive at jorden er flad – og så kan han få sin Lisbed.

Den lærde pedant er en af Holbergs yndlingsaversioner. Erasmus Montanus er ikke bare en lærd pedant, han er også en arrogant pedant. I alt sit akademiske hovmod er han ude af stand til at fatte at den lærdom han gør sig til af, ikke har praktisk relevans uden for universitetets mure, og at nok så megen lærdom ikke nytter noget hvis man ikke er i stand til at kommunikere med andre mennesker. Det er det løjtnanten, som Holbergs talerør, til sidst belærer Erasmus om.
Men komediens paradoks er jo at Erasmus faktisk har ret. Jorden er rund – og det har det publikum Holberg skrev komedien for, udmærket været klar over. Men den der ikke forstår de sociale regler, mister retten til at have ret. For at slippe for militæret og holde fast på Lisbed må han derfor vælge løgnen, at jorden er flad som en pandekage. Det giver komedien en tragisk dimension. Søren Kierkegaard skrev ligefrem i 1830’erne: “Jeg græder, naar jeg seer eller læser Erasmus Montanus; han har Ret og ligger under for Massen.” Georg Brandes fokuserede i sin læsning netop på forholdet mellem det tragiske og det komiske i komedien da han kaldte Erasmus Montanus den danske litteraturs “dybeste værk” (1884).

Holberg skrev allerede Erasmus Montanus i 1723, men den blev først trykt i den samlede udgave af komedierne i 1731. Førsteopførelsen fandt sted i Hamborg i 1742, mens man i Danmark måtte vente til 1747 med at se komedien på scenen. I eftertiden har den været en af de oftest spillede og en af de mest læste.
Det er den ældste trykte udgave der ligger til grund for nærværende udgave.
xxx
xxx