previous icon next icon
 
Indledning til Erasmus Montanus
ved Thomas Bredsdorff

Noget er godt, andet er skidt, folk dømmer hele tiden, om alt mellem himmel og jord, de kan slet ikke lade være. Også studenten Erasmus Montanus slynger om sig med påstande om sine medmenneskers kvaliteter og om universets indretning. Han er klog, har studeret og ved en masse. Derfor regner han med at blive lyttet til, når han fremfører sine domme. Han har magt over sproget, og sprog er magt.
Men hvad han ikke har fået fat i på Universitetet i København, må han lære på den tunge måde, da han kommer hjem til landsbyen Bjerget: Det nytter ikke noget at man dømmer rigtigt, hvis man ikke har det rette omdømme.
Det er ikke Holbergs opdagelse at der består en sådan sammenhæng mellem ord og troværdighed. Den indsigt findes allerede hos Aristoteles, der i sin Retorik hævder at når en taler skal overbevise sine tilhørere, er det ikke nok at hans argumenter er i orden (logos).1 Tilhørerne skal også stole på at taleren er troværdig (ethos) og føle sig i samklang med ham (pathos). Teaterdigteren behøver dog ikke inddrage den klassiske filosof for at overbevise sine tilskuere. Aristoteles har jo ikke opfundet talekunstens regler, han har opdaget dem. De regler for kommunikation han formulerede, er almenmenneskelige. Landsbyens folk følger reglerne intuitivt. De mister tilliden til den hjemvendte student og dermed tiltroen til hans ord. Deres bysbarn Rasmus Berg, der nu vigter sig med det latinske navn Erasmus Montanus, er klog på astronomien, men han er dum på mennesker. Det er derfor han får en hård medfart, da han vender hjem.

Nu er Holberg ikke bare digter, han er komediedigter. Han vil med sin historie først og fremmest ‘komme folk til at le’, som det hed på hans sprog. Når først de ler, kan han bruge latteren til at få dem på bedre tanker. Som en af komediedigteren Holbergs efterfølgere, Dario Fo, har udtrykt det: ‘Latteren åbner ansigtet på folk, så fornuften kan slippe ind’.
Det er et af Holbergs snedige træk at han lader Erasmus Montanus gå ned på en påstand der ikke blot er sand, men som også Holbergs publikum vidste, er sand. At jorden er rund og ikke flad som en pandekage var almen viden blandt de københavnske borgere Holberg skrev komedien for i 1723, skønt de først fik den at se 1747.2 Tilskuerne er dermed styret ind på at holde øje ikke så meget med det Erasmus siger, som ofte er i orden, men med måden han siger det på. Her er det at komikeren fejrer sine triumfer.
Man siger at en god opera bør rumme sine vigtigste temaer i ouverturen. Det samme kan man sige om optakten til Erasmus Montanus, ja, faktisk om bare dens første sætning. Jeppe, Erasmus’ far, står alene på scenen med et brev i hånden: “Det er Skade at Degnen ikke er i Byen, thi der er saa meget Latin i min Søns Brev, som jeg ikke forstaar.” En søn skriver brev til sin ustuderede far på latin, hvor dum kan man være? Det kan da kun være for at blære sig, ikke for at meddele sin far noget, at den unge mand skriver på et sprog han ved er uforståeligt for modtageren.
Det er ikke specielt morsomt. Men med det brev i de hænder er grunden lagt for morskaben. Det fremgår nemlig også af denne åbningssætning at landsbyen råder over en mellemmand mellem bønderne og studenten. Per Degn behersker latin, véd Jeppe, og kan altså fungere som formidler mellem de to parter.
Så kommer Per Degn ind. Tilskuerne opdager hurtigt at det er så som så med degnens latin. De behøver ikke at have studeret klassisk filologi for at gennemskue ham, når han kalder groft brød for panis gravis og fint brød for panis finis. Han siger han ikke vil skille sig af med sin latin for hundrede rigsdaler, men kan næppe finde nogen tilskuer der vil give fem flade ører for den. Dermed er grunden lagt for nogle af komediens komiske højdepunkter, kappestriden om beherskelsen af lærdommens sprog mellem Per Degn og Erasmus Montanus.

Det er ikke kun om latinen de to kamphaner toppes, det er også om logikken. Studenten har lært at disputere, det vil sige at bruge sproget til at drage slutninger om virkeligheden med. Også det bliver en magtkamp. Erasmus kan ‘bevise’ at morlille er en sten og Per Degn en hane. Ganske vist kun ved at bluffe. Når han af to sande påstande – en sten kan ikke flyve; morlille kan ikke flyve – udleder den påstand at morlille er en sten, bryder han reglerne. Af de to negative påstande kan man ikke konkludere den positive. Men bluffnummeret virker, komikken tiltager. Det samme gør tilskuerens mistillid til Erasmus. Her, på logikkens område, har han uret, men fremturer. Om jordens form derimod har han ret, men hvad hjælper det at have ret, når man har mistet sin troværdighed.
Det er ikke nogen let opgave for Holberg at få gjort en ende på komedien. Han har brugt et af sine faste greb, en forlovelsesintrige, for at løse opgaven. Som Rasmus Berg har den unge mand forlovet sig med den unge Lisbed fra landsbyen. I hovedstaden har han fået en ny identitet som Erasmus Montanus, der er forelsket i logica, rhetorica, metaphysica, der lyder som pigenavne og da også opfattes sådan af Lisbed og hendes forældre, som derfor stiller ham over for et valg: enten pigen eller det akademiske vrøvl, koncentreret i den ene anskuelige påstand om jordens form. Her på Bjerget er jorden flad. Vil Erasmus have pigen fra Bjerget, må han forsværge påstanden om at jorden er rund.
Den afsluttende intrige – at Erasmus modtager en kongelig mønt af en løjtnant, og dermed kan påstås at have ladet sig værge til hæren – er raffineret. For dermed er den unge mand, der har udøvet magt over sine omgivelser ved hjælp af forlorne sproghandlinger, selv blevet offer for en lige så forloren handling med sproget. Det er knap så raffineret at denne løjtnant er sat til at holde en lille forelæsning over en stribe gedigne sandheder som denne: ‘en lærd Mand burdte fornemmelig kiendes frem for andre der paa, at han er meere temperered, modest og føyelig udi sin Tale end en Ulærd’. Men Holberg har ikke kunnet undvære en sådan repræsentant for både fornuften og myndighederne til at fremtvinge Erasmus Montanus’ valg mellem enten at hævde den sandhed at jorden er rund eller at leve et liv på denne jord uden at være tvangsindkaldt til hæren.

For at sikre sig et liv i frihed, og med en kone, vælger Erasmus Montanus altså løgnen: at ‘Jorden er saa flack, som en Pandekage’. Er det i grunden ikke tragisk? Her kommer en mand med sandheden og så bliver han af den gemene hob tvunget til at lyve. Det må Søren Kierkegaard have tænkt, når han kunne skrive: ‘Jeg græder, naar jeg seer eller læser Erasmus Montanus; han har Ret og ligger under for Massen’.3 Og om Per Degn: ‘Naar man blot siger noget Galimathias, og drikker Duus med Menneskeheden en masse, saa bliver man, som Peer Degn, elsket og agtet af den hele Menighed.’4
På Det Kongelige Teater, hvor komedien blev opført første gang 1751, har den indtil videre været sat op fjorten gange. I den sjette opførelse, i 1842, lagde Kristian Mantzius i i titelrollen vægt på den tragiske side af Erasmus’ situation. Det var ikke bare på Kierkegaards tid, det var også en tid hvor studenter spillede en rolle i Danmarkshistorien som fremskridtets, skandinavismens og grundlovens mænd. Denne opfattelse af rollen blev imødegået af kritikeren Clemens Petersen (1858) og modsagt i praksis af den næste store Erasmus-spiller, Emil Poulsen (1868). Men da var studenter også skrevet ud af Danmarkshistorien. Opfattelsen af Erasmus som komisk figur havde igen fået overtaget. Som Clemens Petersen skriver:

Det er ligegyldigt om det er Sandhed eller Løgn, Erasmus kommer i Knibe for, thi den Maade, hvorpaa han bestandig stiller sig til en Sag, er, uafhængig af sagen selv, forkastelig og latterlig, og det er den, der i Stykket straffes med Prygl og straffes med Rette.5

Georg Brandes skabte i 1884 en slags syntese mellem de to opfattelser af Erasmus, samtidig med at han inddrog stykket i sin fremskridtstanke: ‘Erasmus er en latterlig ung Person, der i Hovedsagen har Ret; Per Degn er en latterlig gammel person, der i Hovedsagen har Uret – netop hvad Fremskridtets og Konservatismens Repræsentanter i Regelen er.’6 Nu er Erasmus altså en sammensat figur. Ordet tragikomisk har været brugt i forbifarten tidligere, af P.L. Møller i 1843, men Brandes er den første der bruger betegnelsen som omdrejningspunkt for sin opfattelse af Erasmus Montanus, som han udnævner til intet mindre end “vor Bogverdens – det betyder den danske litteraturs – dybeste Kunstværk”.7
Den tragiske tolkning er svær at føre til ende. Der er alt for meget morskab og for mange spilopper i teksten til at tragedien kan dominere. Men de mest vellykkede opførelser er nok dem der under komikken har et glimt af det tragiske i sig. Det gjaldt Kaspar Rostrups iscenesættelse for TV-teatret (1973), hvor Erik Wedersøe med kejtede bevægelser og et flammende blik viste figurens utilpassethed og angst for landsbyen. Og det gjaldt for Thure Lindhardt, der i Thomas Bendixens regi på Det Kongelige Teater (2014) knap kunne få rum ved siden af Søren Sætter-Lassens overdådigt komiske Per Degn, men som til gengæld i slutscenen, spærret inde mellem en trillebørs fire vægge, i sit skræmte blik bevarede det anstrøg af tragik, der giver komikken dybde.
Den korteste og sikreste definition på en klassiker er: et værk der bliver ved at blive omfortolket. Sådan et værk er Erasmus Montanus. Gennem snart tre hundrede år er det igen og igen blevet set med friske øjne og spillet på nye måder. Denne kendsgerning vidner om tekstens rigdom på spændinger og modhager. Vi bliver aldrig færdig med manden der havde ret, men ikke havde ret til at have det.

Litteraturliste
Andersen, Jens Kr., Handling og moral. En strukturel studie i elleve Holberg-komedier, 1992.
Andersen, Jens Kr., Professor Holbergs komedier. En strukturel og historisk undersøgelse, 1993.
Bredsdorff, Thomas, “Efterskrift” til Dansklærerforeningens udgave af Erasmus Montanus, 1992, s. 69-135.
Nielsen, Erik A., Holbergs komik, 1984, s. 297-305.
Thomsen, Hans Hagedorn, Omkring Erasmus Montanus. Tekster til fortolkningen, 1980.
1Aristoteles, Retorik, A II, 4-6, fx i Thure Hastrups oversættelse, Museum Tusculanum, København 1991, s. 34f.
2Som afslutning på forordet til Holbergs første komedieudgivelse, 1723, hævder dets fiktive forfatter Just Justesen om komediernes ophavsmand, den lige så fiktive Hans Mikkelsen, at ”(f)oruden de Stycker som findes udi denne Tome har hand giordt 10 andre, som ligge færdige”. Ni af de ti titler som derpå opregnes, er helt identiske med titler på senere offentliggjorte Holbergkomedier. Kun én afviger en smule, nemlig ’Johannes Montanus eller Hans Berg’. Men da både efternavnet og den snobbede forfining af hele navnet er den samme, er der grund til at tro at der her er tale om Erasmus Montanus, som altså – hvis Holberg da ikke bluffer – er skrevet færdig ikke senere end 1723. – Erasmus Montanus når ikke at blive opført inden teatret i Lille Grønnegade lukker, og har derfor sin debut i offentligheden som tekst, i Holbergs næste komedieudgivelse, 1731. Komedien blev opført for første gang i Hamburg i 1742, på tysk. Den første opførelse på dansk finder sted i 1747, året før grundlæggelsen af Det Kongelige Teater, hvor stykket blev opført for første gang i 1751 og siden har haft hjemme. Der går altså næsten tre årtier fra komedien bliver skrevet til den begynder sin løbebane som nationalscenens klenodie. – Hos Hagedorn Thomsen (se litteraturlisten) er opregnet årstal og hovedrolleindehaver i samtlige 12 opførelser på den på den danske nationalscene i København indtil 1980, og 6 opførelser på Nationatheatret i Oslo frem til samme år.
3Søren Kierkegaard, Papirer, I, 1909, fotografisk genoptryk 1968, A 333, s. 149; Søren Kierkegaards Skrifter, bd. 17, 2000, s. 206 (Journalen CC, optegnelse CC:17).
4Søren Kierkegaard, Stadier paa Livets Vei, Samlede Værker, 2. udg. bd. VI, 1924, s. 358; Søren Kierkegaards Skrifter, bd. 6, 1999, s. 316 (Stadier paa Livets Vei).
5Fædrelandet, 22.5.1858, optrykt i Clemens Petersen, Dramaturgisk Kritik, 1860, s. 81f.
6Ludvig Holberg. Et Festskrift, 1884, optrykt i Georg Brandes, Samlede Skrifter, bd. I, 1899, s. 139f.
7Dansk Folkekalender, 1843, s. 70.
xxx
xxx