Tilbake til søkeresultater
previous icon next icon
Vis  kommentarertekstkritiske notervariantnoteralle noter åpne    Tekstkilder    Veiledning
Klikk på sidetall for å se faksimiler    
   
Sc. 3.
Jean. Jeronimus. Frands.
Jean.
La, la la la la la, nu kommer jeg icke ihu |H10v den *bougre de pagrad, som jeg lærdte sidst af *Mons: Blondis *par Di, det er en *grand malleur, mais voila mon pere & mon Sviger Pere, bon matin Messieurs! coment vive ma chere Isabelle.
Jeronimus.
Hør min gode Hans Frandsen! jeg er fød i *Christen-Bernikov-Stræde, min Fader ligesaa. Der har aldrig nogen Isabelle eller *Fidelle været i vort Huus; Jeg heeder Jeronimus Christoffersen, og min Datter ElsebetElsebet]Elsebet] Elfebet A Elsebet] Elfebet A *med Gud og Æren.
Jean.
Det er *aldt det samme *mon cher Sviger Papa, Elsebet, Isabelle, eller *Belle, *alleene det sidste er meer fornemme.
Jeronimus.
Hvo der kalder min Datter Belle, skal have med mig at bestille; thi det er et Hunde-Navn. Vil I icke kalde os ved vore Christne-Navne, kand I see jer om et andet *Svogerskab. Jeg er en gammeldags ærlig Borger, og lider icke saadane nye *Allamoder, forstaar mig ej heller paa saadan *høytraven Parlering.
Jean.
*Pardonnes moi mon cher Sviger Papa, mand siger aldrig nye Allamoder, c’est ne pas bon Parisisk, *c’est bas breton par Di la la la la. Dette er den nyeste *Menuet, compose par le Sieur Blondis,Blondis,]]Blondis,]] Blondis. A, Blondis A² a² B C Blondis,] Blondis. A, Blondis A² a² B C par Di! det er en *habile homme le plus grand Dantze maitre |H11r en Europa. Heeder icke Dantze MaitreMaitre]]Maitre]] Mairre A Maitre] Mairre A paa Dansk ogsaa Dantze Maitre; jeg har *oublieret gandske mit Dansk *Dans Paris.
Jeronimus.
Det er Skade, at I har icke glemt hver Bogstav; thi nu kand hverken Dansk eller Fransk forstaa jer, *havde I biet 14 Dage lenger i Paris, havde I vel ogsaa glemt jer Navn.
Jean.
*Non, ma foi, jeg glemmer aldrig saa let, at jeg heeder Jean de France *non par Di non.
Frands.
JanJan]Jan] A A² B (a'et læderet i A), Jean a² C Jan] A A² B (a'et læderet i A), Jean a² C de France nong Paradis nong, er det Hans Frandsen paa Dansk? Naboe! det Sprog maa være meere riigt end vores.
Jeronimus.
Det var bedre, i Stæden for at spørge mig om saadant, at I gav eders Søn et par Ørefigen paa hans *Pande-BraskPande-Brask]]Pande-Brask]] a² B C, Pande-Prask A, Pande Brask A2 Pande-Brask] a² B C, Pande-Prask A, Pande Brask A2 .
Jean.
*Messieurs! je demande pardon, jeg maa gaa, vi *Parisiens kand icke være lenge paa et Sted. La la la la la la. Jeg maa hen at see mig lit om *a la Greve *adieu si long.
Gaar ud.
 
 
 
xxx
xxx