no previous icon next icon
 
Introduction til Naturens og Folke-Rettens Kundskab


Original versjon (1716)

Tekstutgivelse ved Eiliv Vinje og Nina Marie Evensen

Innledning ved Knud Haakonssen

Tekstredegjørelse ved Eiliv Vinje og Nina Marie Evensen


Versjon i moderne dansk rettskrivning (2018)

Modernisering ved Finn Gredal Jensen

Tilsyn: Dorthe Duncker og Henrik Galberg Jacobsen
xxx
xxx